• IMG 3500
  • IMG 3336
  • IMG 3449
  • IMG 3440
  • IMG 3418
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia

5 Niedziela zwykła

5 lutego 2023 r.

1.W czwartek 9 lutego przy­pada 3 rocznica śmierci ks. Jacka Barteck­iego. Serdecznie zapraszam na mszę świętą w jego intencji na godz. 17.00.

2.W piątek o godz. 18.00 spotkanie dla kandy­datów do bierz­mowa­nia grupa II.

3.W sobotę wspom­i­namy Najświęt­szą Maryję Pannę z Lour­des. To Świa­towy Dzień Chorego. Msza święta w intencji chorych i cier­pią­cych z udzie­le­niem sakra­mentu chorych o godz. 17.00.

4.Dziękuję za pomoc przy rozbiórce szopki: P. Ewie Brylewskiej i Kamilowi Brylewskiemu.

5.Bóg zapłać za ofi­ary składane na potrzeby parafii.

6.Jest do naby­cia prasa katolicka.

7.W piątek odbył się pogrzeb śp. Janusza Lalika z Chełma/​Wieczny odpoczynek…/

Niech Boże bło­gosław­ieństwo przeprowadzi nas szczęśli­wie przez nowy tydzień.


4 Niedziela zwykła

29 sty­cz­nia 2023 r.

1.Komunikat Arcy­biskupa.

2.We czwartek 2 lutego przeży­wać będziemy Święto Ofi­arowa­nia Pańskiego – Matki Bożej Grom­nicznej. Msze św. o godz. 8.30 w koś­ciele i o godz. 10.00 w kapl­icy. Pod­czas każdej mszy poświęce­nie grom­nic. Taca z tego dnia przez­nac­zona na zakony kontemplacyjne.

3.W tym tygod­niu I czwartek, I piątek i I sob­ota miesiąca. Ado­racja Najświęt­szego Sakra­mentu w te dni od godz. 16.30. W piątek spowiedź od 16.30. W sobotę Nabożeństwo I soboty miesiąca /​różaniec i rozważanie od godz. 16.15.

4.W piątek wiz­yta u starszych i chorych z Komu­nią Świętą od godz. 9.00.

5.W piątek z racji wspom­nienia św. Błażeja — patrona chorób gardła, bło­gosław­ieństwo spec­jal­nymi świecami naszych gardeł o godz. 17.00, a w niedzielę z racji wspom­nienia św. Agaty poświęce­nie chleba i soli.

6.W piątek o godz. 18.15 spotkanie dla kandy­datów do bierz­mowa­nia – grupa I.

7.Zakończyliśmy wiz­ytę dusz­paster­ską. Bóg zapłać za otwarte drzwi, za wspólną mod­l­itwę i za złożone ofi­ary. Dziękuję wszys­tkim, którzy uży­czyli środ­ków trans­portu i troszczyli się abym nie ustał w drodze.

8.Prasa katolicka.

9.Dzisiaj przeży­wamy Świa­towy Dzień Osób chorych na trąd. Z tej racji zbier­ane są do puszki ofi­ary na pomoc ludziom cier­pią­cym na tę chorobę.

10​.Za tydzień lutowa taca inwestycyjna.

Z Bożym bło­gosław­ieńst­wem przeżyjmy kole­jny tydzień naszego życia.


3 Niedziela zwykła

NIEDZIELA SŁOWA BOŻEGO

22 sty­cz­nia 2023 r.

1.Bóg zapłać za składane ofi­ary na rzecz parafii na tacę czy z racji kolędy. Ostat­nio złożono również bez­imi­en­nie 100 zł.

2.Wizyta dusz­paster­ska w tym tygodniu:

- w poniedzi­ałek 23 sty­cz­nia — Roz­toka od 9.00

- we wtorek 24 sty­cz­nia Klesztów /​od strony Wołkowian – ul Kościelna/​do P. Jad­wigi Kraluk/​od 9.00,

- w środę 25 sty­cz­nia — Klesztów /​od PP. Piątek - ul. Koś­cielna z ul. Cichą /​od 9.00/.

3. Wszys­tkim Bab­ciom i Dzi­ad­kom składamy serdeczne życzenia z okazji ich święta.

4. Przy wyjś­ciu z koś­cioła bardzo proszę o wylosowanie sobie karteczki z frag­mentem Pisma Świętego. Niech to będzie słowo życia jakie Pan Bóg kieruje do nas.

Niech Boże bło­gosław­ieństwo umocni nas w słucha­niu i czy­ta­niu Bożego słowa.


2 Niedziela zwykła

15 sty­cz­nia 2023 r.

1.W środę rozpoczyna się Tydzień Mod­l­itw o jed­ność chrześcijan.

2.W sobotę obchodz­imy Dzień Babci, a w niedzielę Dzień Dziadka.

3.Bóg zapłać za ofi­ary składane na potrzeby parafii: na tacę ‚ z racji kolędy, za dzisiejszą tacę na potrzeby seminarium.

4.Bóg zapłać za wspólną mod­l­itwę i spotkanie pod­czas odwiedzin kolę­dowych. W tym tygod­niu wiz­yta duszpasterska:

- poniedzi­ałek 16 sty­cz­nia od 9.00 Bielin; od 11.00

Kazimierówka

- wtorek 17 sty­cz­nia od 9.00 Klesztów Kolonia,

/​ul. Leśna, Łączna, Spacerowa, Polna/

- środę 18 sty­cz­nia od 9.00 Lipinki

- czwartek 19 sty­cz­nia od 9.00 Kol. Roztoka;

od 11.00 Wołkowiany

- piątek 20 sty­cz­nia od 9.00 Ksawerów

- sob­ota 21 sty­cz­nia od 9.00 Kol. Pobołowice

i Dębowy Las