• IMG 3500
  • IMG 3336
  • IMG 3449
  • IMG 3440
  • IMG 3418
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia
1. W środę przeży­wać będziemy święto Przemie­nienia Pańskiego. Msze św. o 17.00 w Kapl­icy a o 18.00 w kościele.

1. Z racji wspom­nienia Świętego Krzysztofa dzisiaj po każdej mszy św. pobło­gosław­imy nasze pojazdy mechan­iczne i będziemy modlili się o roztropne ich wyko­rzys­tanie. Ofi­ary składane przy tej okazji jak co roku przez­nac­zone są na Orga­ni­za­cję MIVA Pol­ska, która wspiera mis­jonarzy w środki transportu.

1.Dzisiaj odpust w Stanisła­wowie ku czci św. Alberta Chmielowskiego. Suma odpus­towa o godz. 12.00.

1.We wtorek 17 czer­wca na Mszy Św. o godz. 18.00 Ks. Bp. Mieczysław Cisło udzieli naszej młodzieży Sakra­mentu Bierz­mowa­nia. Jutro na 18.30 zapraszam na próbę gen­er­alną i spowiedź kandy­datów i świad­ków do bierzmowania.