• IMG 3500
  • IMG 3336
  • IMG 3449
  • IMG 3440
  • IMG 3418
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia
1. Dzisiaj kończą się Kwartalne dni mod­l­itw za dzieci, młodzież i wychowawców.

1.Dzisiaj rozpoczy­nają się kwartalne Dni Mod­l­itw za dzieci, młodzież i wychowaw­ców. W oso­bis­tej mod­l­itwie włączmy się do tego ważnego woła­nia Kościoła.

1. Dzisiaj w sank­tu­ar­ium Nar­o­dzenia NMP w Chełmie rozpoczy­nają się uroczys­tości odpustowe.

1.W związku z przy­pada­ją­cymi w piątek uroczys­toś­ci­ami odpus­towymi w naszej parafii zapraszam na środę na 18.30 młodzież i starszych do koś­cioła w celu posprzą­ta­nia koś­cioła i wokół niego.