• IMG 3500
  • IMG 3336
  • IMG 3449
  • IMG 3440
  • IMG 3418
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia
1. Dzisiaj wiec­zorem zapraszam na pasterkę na 22.00 w kapl­icy a o północy w koś­ciele parafi­al­nym. Ofi­ary złożone w pasterkę przez­nac­zone są na Fun­dusz Obrony Życia.

1. Przeży­wamy dzisiaj I Niedzielę Adwentu. Jest to czas przy­go­towa­nia do uroczys­tości Nar­o­dzenia Pańskiego. Po mszy o 9.00 poświęce­nie opłatków na Wig­ili­jny stół. Proszę Rad­nych o rozniesie­nie je po domach. Ofi­ary składane przy tej okazji przez­nac­zone są na remont naszej świą­tyni. Zapraszam na Mszę Rorat­nią w środę na 7.00.

1. Zapraszam na mod­l­itwy wypominkowe za zmarłych.

1. Do wtorku zapraszam na różaniec po mszy o 17.00 a w kapl­icy o 16.00.