• IMG 3500
  • IMG 3336
  • IMG 3449
  • IMG 3440
  • IMG 3418
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia

3 Niedziela Wielkiego Postu

3 marca 2024 r.

1.W tym tygod­niu w liturgii obchodz­imy: w poniedzi­ałek św. Kaz­imierza Królewicza, święto.

2.Zapraszam na nabożeństwa pasyjne w piątki o 17.30 Droga Krzyżowa, a w niedziele Gorzkie Żale o 11.10.

3.Bóg zapłać za ofi­ary składane na potrzeby parafii. Za dzisiejszą tacę inwest­y­cyjną za ofi­arę bez­imi­enną 100 zł.

4.Dziękuję również za ofi­ary przez­nac­zone na „ domki”, które osła­ni­ają Drogę Krzyżową. Został jeszcze 1” domek” stacji XIV/…/

5.Wizyta u chorych przed Świę­tami będzie w Wielki Wtorek 26 marca od godz. 9.00.

6.W przyszłą niedzielę będę przyj­mował zapisy na palmy i babki wielkanocne.

7.Prasa katolicka. Jest nowy nr Goś­cia Niedziel­nego extra w cenie 12 zł.

8.Wczoraj obył się pogrzeb śp. Zofii Seredy z Klesz­towa. Wieczny odpoczynek/…/


2 Niedziela Wielkiego Postu

25 lutego 2024 r.

1.Dziękuję wszys­tkim, którzy uczest­niczą w nabożeńst­wach pasyjnych i zapraszam do dal­szego uczest­nictwa: Droga Krzyżowa w piątki o godz. 17.30, a Gorzkie Żale w przyszłą niedziele z racji I niedzieli miesiąca po każdej mszy św.

2.W tym tygod­niu I piątek i pier­wsza sob­ota miesiąca. W piątek spowiedź od godz. 16.30, a w sobotę nabożeństwo o godz. 16.15.

3.W piątek wiz­yta u chorych z Komu­nią świętą od godz. 9.00.

4.W piątek 1 marca przeży­wamy w naszej Ojczyźnie Dzień Żołnierzy Niezłom­nych. Pamię­ta­jmy tego dnia o tych wszys­t­kich, którzy odd­ali życie za wol­ność naszego kraju. Módlmy się też za naszą Ojczyznę.

5.Bóg zapłać za ofi­ary składane na potrzeby parafii. Za dzisiejszą tacę na sem­i­nar­ium duchowne, za ofi­ary złożone do puszki na misje. Za tydzień I niedziela miesiąca taca inwestycyjna.

6.Dziękuję również za ofi­ary przez­nac­zone na „ domki”, które osła­ni­ają Drogę Krzyżową. Mamy już sied­miu fundatorów.

Niech Pan Bóg bło­gosławi nas na owocne przeży­wanie Wielkiego Postu.


1 Niedziela Wielkiego Postu

18 lutego 2024 r.

1.W tym tygod­niu w Liturgii obchodz­imy: we czwartek Kat­edry św. Pio­tra Apos­toła, święto.

2.Zapraszam na nabożeństwa pasyjne w Wielkim Poś­cie: Droga Krzyżowa w piątki o godz. 17.30, a Gorzkie Żale w niedziele o godz. 11.10.

3.Przez cały Wielki Post można składać jał­mużnę do puszki z napisem „Jał­mużna wielkopostna”

4.Bóg zapłać za ofi­ary składane na potrzeby parafii.

5.Pragnę poin­for­mować, że zostały założone nowe „domki – osłony” na Drogę Krzyżową wokół naszego koś­cioła. Stare były w fatal­nym stanie. Koszt jed­nego „ domku” to 250 zł. Można zostać funda­torem tej inwestycji.

6.Za tydzień taca przez­nac­zona na nasze sem­i­nar­ium duchowne.

7.Otrzymaliśmy podz­iękowanie z Fun­dacji „Małych stópek” za udział w akcji „Paczuszka dla maluszka”. /…/

Niech Pan Bóg bło­gosławi nas na owocne przeży­wanie Wielkiego Postu.


6 Niedziela zwykła

11 lutego 2024 r.

1.W środę rozpoczy­namy Wielki Post czas nawróce­nia, odnowy naszych serc i wiary, czas pokuty, postu i mod­l­itwy. Rozpoczniemy go od wymownego obrzędu posy­pa­nia głów popi­ołem w środę popiel­cową. Msze święte o godz. 8.30, 10.00/kaplica/ i 17.00.

2.W środę popiel­cową obow­iązuje nas post ścisły tj. wstrzemięźli­wość od pokar­mów mięs­nych i post. „ Prawem o wstrzemięźli­wości są związane osoby, które ukończyły 14 rok życia, prawem zaś o poś­cie są związane wszys­tkie osoby pełno­let­nie od 18 do 60 r. życia. ” KPK kan.1252.

3.W przeży­wa­niu tego czasu pomocą będą: w piątki Droga Krzyżowa /​godz. 17.30/, Gorzkie Żale – w niedziele /​godz. 11.10/, Rekolekcje wielko­postne są zaplanowane na 2223 marca.

4.Bóg zapłać za ofi­ary składane na potrzeby parafii. Dzisiaj zbiórka do puszki na Fun­dusz Wschodni, w środę popiel­cową puszka na wspar­cie osób najbardziej dotknię­tych wojną na Ukrainie.

5.Dziękuję wszys­tkim osobom, które włączyły się w pomoc Angelice czy to przez chęć zosta­nia dawcą szpiku kost­nego czy przez zakupi­e­nie ciasta na kiermaszu.

6.Jest do naby­cia prasa katolicka. Jest nowy numer „Goś­cia extra” w cenie 14 zł. Tem­atyka numeru o Wielkim Poście.

Niech Boże bło­gosław­ieństwo przeprowadzi nas szczęśli­wie przez czas Wielkiego Postu.