• IMG 3500
  • IMG 3336
  • IMG 3449
  • IMG 3440
  • IMG 3418

Ogłoszenia dusz­paster­skie

  • Ogłoszenia dusz­paster­skie

    XXV niedziela w ciągu roku 24 wrześ­nia 2023 1.W tym tygod­niu w liturgii obchodz­imy: w środę św. Win­cen­tego a Paulo, we czwartek św. Wacława, w piątek święto Świę­tych Archan­iołów Michała, Gabriela i Rafała, w sobotę św. Hieron­ima. 2.28 wrześ­nia we czwartek po raz kole­jny zgro­madz­imy się o godz. 15.00 na Więcej
  • 1

Aktu­al­ności

  • 1