• IMG 3500
 • IMG 3336
 • IMG 3449
 • IMG 3440
 • IMG 3418

Ogłoszenia dusz­paster­skie

 • Ogłoszenia dusz­paster­skie

  I Niedziela Adwentu 28 listopada 2021 r. 1.Dzisiaj rozpoczy­namy w Koś­ciele nowy rok litur­giczny. Pier­wszym okre­sem nowego roku jest Adwent. Jezus Chrys­tus przy­chodzi, aby dać światu pokój, którego nic nie zach­wieje. To na Niego czekamy w Adwen­cie. Ten czas można przeżyć tak jak każdy inny, bez wysiłku czy reflek­sji duchowej. Więcej
 • 1

Aktu­al­ności

 • Dzień Młodych

  21 listopada w koś­ciele pw. Św. Rodziny (os. Słoneczne) odbędą się Chełm­skie obchody Świa­towego Dnia Więcej
 • Wypominki 2021

  środa 3 listopada Wołkowiany, Dębowy Las, Kol. Pobołow­ice czwartek 4 listopada Puszcza, Lipinki, Ksaw­erów, Kol. Więcej
 • 1