• IMG 3500
  • IMG 3336
  • IMG 3449
  • IMG 3440
  • IMG 3418

Ogłoszenia dusz­paster­skie

  • XXVI niedziela zwykła

    Ogłoszenia dusz­paster­skie 27 wrześ­nia 2020 r. 1.Jutro o godz. 15.00 spo­tykamy się przy naszych krzyżach i fig­u­rach, aby mod­lić się Koronką do Bożego Miłosierdzia zaw­ierza­jąc nas samych i cały świat Miłosierdziu Bożemu. Kto nie może przy­być niech modli się w domu czy miejscu pracy. 2.We wtorek święto Świę­tych Archan­iołów: Michała, Więcej
  • 1

Aktu­al­ności

  • 1