• IMG 3500
  • IMG 3336
  • IMG 3449
  • IMG 3440
  • IMG 3418

Ogłoszenia dusz­paster­skie

  • Ogłoszenia dusz­paster­skie

    UROCZYS­TOŚĆ ZESŁA­NIA DUCHA ŚWIĘTEGO 28 maja 2023 r. 1. Przeży­wamy dzisiaj Uroczys­tość Zesła­nia Ducha Świętego, Dzień Pięćdziesiąt­nicy, która kończy czas wielka­nocny. 2. Jutro święto Najświęt­szej Maryi Panny Matki Koś­cioła. Msza święta o godz. 8.30 i 10.00 /​w kaplicy/​. Nabożeństwo majowe będzie o godz. 8.00. Na Odpust do Brzeźna zaprasza ks. Więcej
  • 1

Aktu­al­ności

  • 1