• kosciol www
  • DSC 0234
  • DSC 0120
  • DSC 0117
  • IMG 3500
  • IMG 3449

Ogłoszenia dusz­paster­skie

  • Ogłoszenia dusz­paster­skie

    XVI Niedziela zwykła 21 lipca 2024 r. 1.W tym tygod­niu w liturgii obchodz­imy: w poniedzi­ałek św. Marii Mag­daleny — święto; we wtorek św. Bry­gidy, Patronki Europy– święto; w środę św. Kingi – wspom­nie­nie; we czwartek św. Jakuba Apos­toła – święto; w piątek św. Joachima i Anny rodz­iców NMP. 2.W piątek 26 lipca w Więcej
  • 1

Aktu­al­ności

  • 1