• IMG 3500
  • IMG 3336
  • IMG 3449
  • IMG 3440
  • IMG 3418
Jesteś tutaj:Start»Aktu­al­ności
W święto św. Szczepana w wielu wiejs­kich miejs­cowoś­ci­ach kul­ty­wowany jest zwyczaj rzu­ca­nia owsem w kapłana. Trady­cja ta zachowała się m.in. w niek­tórych parafi­ach diecezji lubelskiej.

Pasterką nazy­wamy Mszę Świętą spra­wowaną w nocy z 24 na 25 grud­nia, którą katol­icy rozpoczy­nają obchody Uroczys­tości Nar­o­dzenia Pańskiego. Biorąc pod uwagę porządek litur­giczny, należy ona już do I dnia Świąt Bożego Nar­o­dzenia. Jej nazwa naw­iązuje do pasterzy, którzy zjaw­ili się w Betle­jem w sta­jence.


PLAN WYPOMINEK 2023

6 listopada– PONIEDZI­AŁEK godz. 16.15

Puszcza, Lipinki, Ksaw­erów, Kol. Klesztów, Kazimierówka

7 listopada – WTOREKKAPLICA

Annopol, Syczów, Stanisławów, Dryszczów

8 listopada – ŚRODA godz. 16.15

Klesztów, Roz­toka, Kol. Roz­toka, Bielin

9 listopada – CZWARTEK godz. 16.15

Wołkowiany, Dębowy Las, Kol.Pobołowice


PLAN BŁO­GOSŁAW­IEŃSTWA POKARMÓW

9.00 koś­ciół

9.30 Dryszczów

9.45 Stanisławów

10.00 Syczów

10.15 Annopol

11.00 Roz­toka

11.15 Kol. Roztoka

11.30 Bielin

11.45 Kaz­imierówka

12.00 Lipinki

12.15 Ksaw­erów

12.30 Puszcza

12.45 Kol. Klesztów

13.15 Wołkowiany

13.30 Dębowy Las

13.45 Kol. Pobołowice

14.00 koś­ciół