• kosciol www
  • DSC 0234
  • DSC 0120
  • DSC 0117
  • IMG 3500
  • IMG 3449
Jesteś tutaj:Start»Intencje

2128 sty­cz­nia 2024

Niedziela 21 sty­cz­nia, 3 niedziela zwykła

8.30 + Jan­ina Gruszczyńska /​21 r./ Irena /​30 r./ Jan, Marek, Wacław,

Mał­gorzata ++ Gruszczyńskich

10.00 + Jan­ina i Zyg­munt Swa­towscy, Bernarda i Stanisław Witamborscy,

Jan­ina i Zdzisław Mał­da­chowscy, Władysława i Euge­niusz Jurczuk

11.30 + Mar­iusz Wierzbicki /​13 r./

Poniedzi­ałek 22 stycznia

8.00

Wtorek 23 stycznia

17.00

Środa 24 sty­cz­nia, św. Fran­ciszka Salezego

8.00

Czwartek 25 sty­cz­nia, Nawróce­nie św. Pawła, święto

17.00

Piątek 26 sty­cz­nia, św. biskupów­Ty­mo­teusza i Tytusa

8.00

Sob­ota 27 stycznia

8.00 + Janusz Pas­tuszak /​od Mał­gorzaty i Pio­tra Cichoszów z dziećmi/

Niedziela 28 sty­cz­nia, 4 niedziela zwykła

8.30 Józef i Jad­wiga Głaz

10.00 + Ryszard /​37/​Czesława ++ Salews­kich, Karol i Marianna

++ Kier­macz

11.30 + Zbig­niew Domańczuk /​11 r./ ++ Domańczuków, Kondratów,

Wiesław Szwedz­iński


1421 sty­cz­nia 2024

Niedziela 14 sty­cz­nia, 2 niedziela zwykła

8.30 + Jan­ina i Bolesław Prus ++ Prusów, Rogosiów, Zbig­niew Witamborski

10.00 + Zofia Domińczuk /​10 r./ Antoni Domińczuk, Stanisława

i Fran­ciszek Szczepanik

11.30 Dziękczynna w 30 r. urodzin Krzysztofa

Poniedzi­ałek 15 stycznia

8.00

Wtorek 16 stycznia

8.00

Środa 17 sty­cz­nia św. Antoniego — opata

8.00

Czwartek 18 sty­cz­nia

8.00

Piątek 19 sty­cz­nia, św. Józefa Sebas­tiana Pelczara

8.00

Sob­ota 20 stycznia

Niedziela 21 sty­cz­nia, 3 niedziela zwykła

8.30 + Jan­ina Gruszczyńska /​21 r./ Irena /​30 r./ Jan, Marek, Wacław,

Mał­gorzata ++ Gruszczyńskich

10.00 + Jan­ina i Zyg­munt Swa­towscy, Bernadetta i Stanisław Witamborscy,

Jan­ina i Zdzisław Mał­da­chowscy, Władysława i Euge­niusz Jurczuk

11.30 + Mar­iusz Wierzbicki /​13 r./


714 sty­cz­nia 2024

Niedziela 7 sty­cz­nia, Chrzest Pański

8.30 + Julian Tatysiak

10.00 + Józef, Karolina Paterek, Bar­bara i Tadeusz Grzywna

11.30 zbiorowa

- + Leoka­dia i Jan Wój­cik, Kaz­imierz, Cecylia, Hen­ryk, Janusz Pastuszak

- + Bp Ryszard Karpiński

- + Karolina Mordacz

Poniedzi­ałek 8 stycznia

Wtorek 9 stycznia

8.00

Środa 10 stycznia

17.00 Dziękczynna w 1 r. urodzin Alek­san­dra Magier z prośbą o Boże błog.

Czwartek 11 sty­cz­nia

8.00

Piątek 12 stycznia

8.00

Sob­ota 13 stycznia

17.00 + Bro­nisław i Bro­nisława Antonow­icz ++ Kupraczów, Kijańczuków, Kogu­ciuków, Tru­siuków, Sła­womir Kowalczyk

Niedziela 14 sty­cz­nia, 2 niedziela zwykła

8.30 + Jan­ina i Bolesław Prus ++ Prusów, Rogosiów, Zbig­niew Witamborski

10.00 + Zofia Domińczuk /​10 r./ Antoni, Stanisława

i Fran­ciszek Szczepanik

11.30 Dziękczynna w 30 r. urodzin Krzysztofa


31 grud­nia 20237 sty­cz­nia 2024

Niedziela 31 grud­nia, Świętej Rodziny

8.30 + Edward Niegoda /​1 r./

10.00 + + Kitów, Józe­fczuków, Domińczuków, Rud­nic­kich, Urbańs­kich, Głazów,

Steczuków, Emilię Daniel

11.30 Dziękczynna za min­iony rok

Poniedzi­ałek 1 sty­cz­nia Świętej Bożej Rodzicielki

8.30 za parafian

10.00 + Krzysztof Matyszczuk

11.30 + Mieczysław Lip­iak /​im/​

Wtorek 2 sty­cz­nia, św. Bazylego Wielkiego i Grze­gorza z Nazjanzu

17.00

Środa 3 stycznia

Czwartek 4 sty­cz­nia I czwartek miesiąca

17.00 + Hen­ryk Urbański /​2mc/​od siostry z mężem/

Piątek 5 sty­cz­nia, I piątek miesiąca

16.30 spowiedź

17.00 Koronkowa

Sob­ota 6 sty­cz­nia Objaw­ie­nie Pańskie – Trzech Króli

8.30 Wyna­gradza­jąca Najświęt­szemu Sercu Maryi, o Boże błog. dla Rodziny

Szkaplerznej

10.00 + Ryszard, Hen­ryka ++ Boruckich

11.30 O Boże błog. dla Radosława w 18 r urodzin

Niedziela 7 sty­cz­nia, Chrzest Pański

8.30 + Julian Tatysiak

10.00 + Józef, Karolina Paterek, Bar­bara i Tadeusz Grzywna

11.30 zbiorowa

- + Leoka­dia i Jan Wójcik

- + Kaz­imierz, Cecylia i Henryk

- + Janusz