• IMG 3500
  • IMG 3336
  • IMG 3449
  • IMG 3440
  • IMG 3418
Jesteś tutaj:Start»Intencje

2027 sierp­nia 2023

Niedziela 20 sierp­nia, XX Niedziela zwykła

8.30 + Karolina Poczęta /​5 r./ Mar­ian Poczęty/​4 r./Maria Kop­er­ska, Jan Poczęty /​2 r./

10.00 + Józef Molenda /​1 r./ Adam, Cecylia Molenda, Aniela, Adam Kowalczyk

11.30 + Jacek Sitar­czuk /im./ ks. Jacek Bartecki

13.00 MSZA ŚWIĘTA DZIĘKCZYNNA ZA ZEBRANE PLONY

DOŻYNKI GMINNE W ŻMUDZI

Poniedzi­ałek 21 lipca, św. Piusa X

Wtorek 22 sierp­nia, Najświęt­szej Maryi Panny Królowej

Środa 23 sierp­nia

17.00 + Leon Wierzbicki /​30 dz po śm. od uczest­ników pogrzebu/

Czwartek 24 sierp­nia, św. Bartłomieja Apos­toła, święto

Piątek 25 sierpnia

Sob­ota 26 sierp­nia, NMP Częs­to­chowskiej, Uroczystość

17.00 + Stanisław Sza­juk /​34r./ ++ Sza­juków, Joanna i Szczepan Raczkiewicz

++ Win­klerów, Anna, Antoni, Stanisław

Niedziela 27 sierp­nia, XXI Niedziela zwykła

8.30 + Alfreda Mirzwa /​1 r./

10.00 + Adela i Władysław Łopuszyńscy, Tadeusz Jankowski

11.30 + Adela, Euge­niusz, Luc­jan, Stanisław, Zenon, Jacek ++ Sitarczuków


1320 sierp­nia 2023

Niedziela 13 sierp­nia, XIX Niedziela zwykła

8.30 + Mar­i­anna Antczak /​3 mc/​od wnuczki Edyty z rodziną/

10.00 + Zbig­niew i Władysława Jur­czuk /​r /

11.30 O Boże błog. dla Eryka w 14 r urodzin

Poniedzi­ałek 14 lipca, św. Maksy­mil­iana Marii Kolbego

17.15 mod­l­itwa wypominkowa i różaniec za zmarłych

18.00 w intencji pole­conych w wypominkach

Wtorek 15 sierp­nia, WNIEBOWZ­IĘ­CIE NMP, UROCZYSTOŚĆ

8.30 + Mar­ian i Stanisława Malec, Czesława i Mieczysław Borkowscy

12.00 za parafian

Środa 16 sierpnia

17.00 + Katarzyna, Julian, Piotr, Krystyna ++ Tatysi­aków, Emilia Daniel, Hen­ryka Wieliczko, Woj­ciech Duka

Czwartek 17 sierp­nia, św. Jacka

Piątek 18 sierpnia

Sob­ota 19 sierpnia

17.00 + Mar­iusz /​28 r./ Ste­fa­nia i Antoni Landman

Niedziela 20 sierp­nia, XX Niedziela zwykła

8.30 + Karolina Poczęta /​5 r./ Mar­ian Poczęty/​4 r./Maria Kop­er­ska, Jan Poczęty /​2 r./

10.00 + Józef Molenda /​1 r./ Adam, Cecylia Molenda, Aniela, Adam Kowalczyk

11.30 + Jacek Sitar­czuk /im./ ks. Jacek Bartecki

13.00 DOŻYNKI GMINNE W ŻMUDZI


613 sierp­nia 2023

Niedziela 6 sierp­nia, PRZEMIE­NIE­NIE PAŃSKIE

8.30 + Danuta Borkowska

10.00 + + Ostrows­kich i Krzywickich

11.30 + Halina Niegoda /​2 r. /​Józef, Anna, Jacek ++ Niegodów

Poniedzi­ałek 7 lipca

17.00 + Jan­ina Kończak /​4 mc/​++ Kończak /​od córki z rodziną/

Wtorek 8 sierpnia

8.00 za parafian

Środa 9 sierpnia

Czwartek 10 sierpnia

Piątek 11 sierpnia

Sob­ota 12 sierpnia

17.00 + Urszula Grzywna

Niedziela 13 sierp­nia, XIX Niedziela zwykła

8.30 + Mar­i­anna Antczak /​3 mc/​od wnuczki Edyty z rodziną/

10.00 + Zbig­niew i Władysława Jur­czuk /​r /

11.30 O Boże błog. dla Eryka w 14 r urodzin


30 lipca – 6 sierp­nia 2023

Niedziela 30 lipca, 17 Niedziela zwykła

8.30 + Witold Pękała i Maria

10.00 + + Sawickich

11.30 + Władysław Pieróg /​22 r./

Poniedzi­ałek 31 lipca, św. Ignacego z Loyoli

8.00 za parafian

Wtorek 1 sierp­nia, św. Alfonsa Marii Liguoriego

17.00 + Hen­ryk Parol /​od sąsi­adów z Dębowego Lasu/

Środa 2 sierpnia

17.00 + Dar­iusz Kamiński /​25 r./

Czwartek 3 sierp­nia, I czwartek miesiąca

16.00 Ado­racja

17.00 O Boże błog. dla Mar­i­anny w 96 r urodzin

Piątek 4 sierp­nia, św. Jana Marii Vian­neya, I piątek miesiąca

16.30 spowiedź

17.00 Koronkowa

Sob­ota 5 sierp­nia, I sob­ota miesiąca

17.00 Wyna­gradza­jąca Najśw. Sercu Maryi i Boże błog. dla Rodziny Karmelitańskiej

Niedziela 6 sierp­nia, PRZEMIE­NIE­NIE PAŃSKIE

8.30 + Danuta Borkowska

10.00 + + Ostrows­kich i Krzywickich

11.30 + Halina Niegoda /​2 r. /​Józef, Anna, Jacek ++ Niegodów