• IMG 3500
  • IMG 3336
  • IMG 3449
  • IMG 3440
  • IMG 3418
Jesteś tutaj:Start»Intencje

1421 kwiet­nia 2024

3 Niedziela wielka­nocna 14 kwiet­nia, Święto Chrztu Polski

8.30 ++ Dzi­ałakiewicz: Tadeusz, Mar­i­anna, Tadeusz, ++ Karpińs­kich, Kocyłów,

ks. Stanisław, ks. Jacek

10.00 + Bogu­miła i Jerzy ++ Mazurków

11.30 + Emilia i Stanisław Sulikowscy

Chrzest Święty: Pola Grabowska

Poniedzi­ałek 15 kwiet­nia

17.30 + Iwona Krzyżanowska /​3 mc/

18.00 + Jan­ina, Bolesław Rot­mańscy; Jan­ina, Euge­nia, Fran­ciszek, Bro­nisław Neczaj;

Maria i Stanisław Nosol, Rita Spadini

Wtorek 16 kwietnia

17.30 + Kaz­imiera Gier­szon /​30 dz po śm/

18.00 + Zofia Sereda /​od Anny Pastuszak/

Środa 17 kwiet­nia

18.00 + Bal­bina i Euge­niusz Steć

Czwartek 18 kwiet­nia

8.00 za parafian

Piątek 19 kwietnia

18.00 O Boże błog. opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Alfredy Dudas i jej rodziny

/​od Wiesi/

Sob­ota 20 kwiet­nia

8.00 + Józef Jargieło

4 Niedziela wielka­nocna 21 kwietnia

8.30 O Boże błog, opiekę Matki Bożej i anioła stróża dla Cezarego w 3 r. urodzin

10.00 + + Wygadańczuk

11.30 + Władysław, Mieczysław, Roza­lia, Józef, Jan + +Zawiślak


714 kwiet­nia 2024

2 Niedziela po Wielka­nocy 7 kwiet­nia MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

8.30 + Stanisław Waluch /​17 r./

10.00 Dziękczynna w 57 r. ślubu Jana i Krystyny Kawalec z prośbą o Boże błog.

11.30 ZBIOROWA

- dziękczynna w 61 r.ślubu Wandy i Stanisława /​o Boże błog. dla Anny w 61 r. urodzin

O Boże błog. dla Ewy w 60 r. urodzin/​O Boże błog. dla Marii w 80 r. urodzin/​za rol­ników o wytr­wanie i wsparcie

- + Zenon /​4 r./ Sitar­czuk Jacek, Adela, Euge­niusz, Lucjan/​+Zofia Sereda/​ Leszek Cygan, Euge­nia Ruszkiewicz i Jan­ina /​ Maria Wysocka, Bolesława i Tadeusz Bobeło /​Jan­ina Krakiewicz 1 r. śm.

15.00 KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

Poniedzi­ałek 8 kwiet­nia, ZWIAS­TOWANIE PAŃSKIE

18.00 + Zofia Sereda /​od Kółek Koronkowych/

Wtorek 9 kwietnia

18.00 + Kaz­imiera Gier­szon /​od sąsiadów/

Środa 10 kwiet­nia

18.00 + Adam Grzeszkiewicz /​1 r./

Czwartek 11 kwiet­nia

18.00 + Kaz­imiera Świder­czuk, Maria Pękała

Piątek 12 kwietnia

18.00 + Janusz Pas­tuszak /​5mc/​

18.30 Dziękczynna w 60 r. urodzin Ewy Wasil z prośbą o Boże błog. i potrzebne łaski

Sob­ota 13 kwiet­nia

18.00 + Lucyna i Ryszard Matysiak

18.30 + Anna Kamińska /​7 r./

3 Niedziela wielka­nocna 14 kwietnia

8.30 ++ Dzi­ałakiewicz: Tadeusz, Mar­i­anna, Tadeusz, ++ Karpińs­kich, Kocyłów,

ks. Stanisław, ks. Jacek

10.00 + Bogu­miła i Jerzy ++ Mazurków

11.30 + Emilia i Stanisław Sulikowscy

Chrzest Święty: Pola Grabowska


17 kwiet­nia 2024

PONIEDZI­AŁEK W Oktawie Wielka­noc­nej 1 kwietnia

8.30 + Jad­wiga i Ste­fan Żołnik, Helena Denes

10.00 ++ Sieniawskich

11.15 Nowenna przed Świętem Bożego Miłosierdzia

11.30 + Czesława, Władysław, Jerzy War­goc­kich, Elż­bi­eta, Adam Jańczuk, ks. Jacek,

Dziękczynna w 80 r. urodzin Marty Kata

WTOREK WIELKA­NOCNY 2 kwietnia

17.30 +Zofia Sereda /​30 dz po śmierci/

17.45 nowenna

18.00 + Jan­ina Kończak /​1 r./ ++ Chwałów i Kończaków

ŚRODA Wielka­nocna 3 kwietnia

17.45 nowenna

18.00 Dziękczynna w 84 rocznicę urodzin Alfredy Buczko z prośbą o zdrowie i Boże

błog.

Czwa­tek Wielka­nocny 4 kwiet­nia I Czwartek miesiąca

17.00 Ado­racja Najświ­et­szego Sakramentu

17.45 nowenna

18.00 Dziękczynna w 13 r. urodzin Maksy­mil­iana z prośbą o Boże błog

18.30 Stanisław Roma­niuk /​od córki Alicji z rodziną/

Piątek Wielka­nocny 5 kwiet­nia I Piątek miesiąca

17.00 + Helenę Fur­mańczuk /​9 4./ Władysław ++ Wierzbic­kich i Furmańczuków

17.30 spowiedź

17.45 nowenna

18.00 Koronkowa

Sob­ota Wielka­nocna 6 kwiet­nia I Sob­ota miesiąca

17.00 Nabożeństwo I soboty

17.45 Nowenna

18.00 Wyna­gradza­jąca Niepokalanemu Sercu Maryi i za naszą rodz­inę szkaplerzną

2 Niedziela po Wielka­nocy 7 kwiet­nia MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

8.30 + Stanisław Waluch /​17 r./

10.00 Dziękczynna w 57 r. ślubu Jana i Krystyny Kawalec z prośbą o Boże błog.

11.15 Nowenna przed Świętem Bożego Miłosierdzia

11.30 ZBIOROWA

- dziękczynna w 61 r.ślubu Wandy i Stanisława

- o Boże błog. dla Anny w 61 r. urodzin

- O Boże błod. dla Ewy w 60 r. urodzin

- + Zenon /​4 r./ Sitar­czuk Jacek, Adela, Euge­niusz, Lucjan

- + Zofia Sereda

- + Leszek Cygan


INTENCJE MSZY ŚWIĘ­TYCH

24 marca – 1 kwiet­nia 2024

Niedziela 24 marca, NIEDZIELA MĘKI PAŃSKIEJPALMOWA

8.00 GORZKIE ŻALE

8.30 + Katarzyna, Wacław Jan­iccy, Bro­nisława i Józef Ruszkiewicz ++ z rodziny

10.00 + Wacław Pałczyński ++ Wachów, Mal­ców i Pałczyńskich

11.30 + Ste­fan Wołczuk /​28 r./ ++ Wołczuków

WIELKI PONIEDZI­AŁEK 25 marca

17.00 za parafian

WIELKI WTOREK 26 marca

17.00 + Stanisław Roma­niuk /​od Jad­wigi i Jolanty/

WIELKA ŚRODA 27 marca

16.15 DROGA KRZYŻOWA

17.00 Dziękczynna za dar kapłaństwa OO. Pio­tra, Wital­ija, Jerzego i Mikołaja

WIELKI CZWARTEK 28 marca

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE

18.00 MSZA WIECZRZY PAŃSKIEJ

WIELKI PIĄTEK 29 marca

17.45 Nowenna przed Świętem Bożego Miłosierdzia

18.00 LITUR­GIA MĘKI PAŃSKIEJ

ADO­RACJA DO GODZ. 22.00 /​MOŻLI­WOŚĆ SPOWIEDZI/

WIELKA SOB­OTA 30 marca

CISZA WIELKIEJ SOBOTY ADO­RACJA PANA JEZUSA W GROBIE

19. 45 Nowenna przed Świętem Bożego Miłosierdzia

20.00 LITUR­GIA WIG­ILII PASCHALNEJ

NIEDZIELA ZMARTWYCH­W­STA­NIA PAŃSKIEGO 31 marca

6.00 REZUREKCJA - za parafian

10.00 + Wale­ria i Władysław Kowalczuk

11.15 Nowenna przed Świętem Bożego Miłosierdzia

11.30 + Bogu­miła, Jan, Hen­ryk Tatys, Emilia i Fran­ciszek Papierz

KONIEC TRIDUUM PASCHALNEGO

PONIEDZI­AŁEK W Oktawie Wielka­noc­nej 1 kwietnia

8.30 + Jad­wiga i Ste­fan Żołnik, Helena Denes

10.00 ++ Sieniawskich

11.15 Nowenna przed Świętem Bożego Miłosierdzia

11.30 + Czesława, Władysław, Jerzy War­goc­kich, Elż­bi­eta, Adam Jańczuk, ks. Jacek,

Marta Kata