• IMG 3500
  • IMG 3336
  • IMG 3449
  • IMG 3440
  • IMG 3418
Jesteś tutaj:Start»Intencje

1825 czer­wca 2023

Niedziela 18 czer­wca, 11 Niedziela zwykła

8.30 + Tadeusz /​21 r./ Mar­i­anna Dobraczyńscy, Czesława, Władysław, Jerzy

++ War­goc­kich, ks. Jacek

w koś­ciele 10.00 + Jacek Sitar­czuk /​5 r./ Zenon

w kapl­icy 11.30 za parafian

Poniedzi­ałek 19 czerwca

18.00 O Boże błog. dla rodziny Seme­niuków dla Fran­ciszka, Jad­wigii, Moniki

i Alberta

Wtorek 20 czerwca

18.00 + Władysław Daniel /​od rodziny Danielów i Fedorowiczów/

Środa 21 czer­wca, św. Alo­jzego Gonzagi

18.00 + Józef Kupracz /​od Kółka Różańcowego/

Czwartek 22 czerwca

17.00 + Józef Kupracz /​30 dz po śm./

Piątek 23 czerwca

18.00 w intencji ojców

Sob­ota 24 czer­wca, Nar­o­dze­nie św. Jana Chrz­ci­ciela, uroczystość

17.40 Nabożeństwo czerwcowe

18.00 + Bogusław Bucior /​25 r./ Jan Gabryszewski /​im/​

18.30 + Jan Białowąs ++ Białowąsów, Jan­ina Semeniuk

Niedziela 25 czer­wca, 12 Niedziela zwykła

8.30 + Ewa i Alan Kubów /​11 mc/

10.00 + Helena, Wacław, Kaz­imierz Dąbrowscy

11.30 + Prze­mek Miazga /​13 r./

Chrzest: Anna Kubów


1118 czer­wca 2023

Niedziela 11 czer­wca, 10 Niedziela zwykła

8.30 + Stafińscy: Bogusław, Romualda, Bolesław ++ Oręba i Stafińs­kich, ks. Jacek

10.00 + Arka­diusz Makowski /​18 r./

10.00 + Regina Tomicka i Władysław

11.30 + Jad­wiga i Ste­fan Żołnik, Helena Denes

11.30 Rocznica I Komunii

Poniedzi­ałek 12 czer­wca, bł. Władysława Gorala bpa i towarzyszy

18.00 + Adam Grzeszkiewicz /​2mc po śm./ od rodziny Łuciuków/

Wtorek 13 czer­wca, św. Antoniego z Padwy DZIEŃ FATIM­SKI

17.30 Różaniec

18.00 + Jan­ina Krakiewicz /​2 mc/​od rodziny Bara­nows­kich i Koszałka/

18.30 + Mar­i­anna Antczak /​30 dz po pogrze­bie od uczest­ników pogrzebu/

Środa 14 czer­wca, bł. Michała Kozala, bpa

18.00 +Maria Lalik /​od rodziny Gawriołków/

Czwartek 15 czer­wca, Zakończe­nie Oktawy Bożego Ciała

18.00 + Genowefa Kaz­imierz, Agnieszka, Paweł ++ Kogut, Zofia Jara­pud PRO­CESJA DO 4 OŁTARZY

Piątek 16 czer­wca, Najświęt­szego Serca Pana Jezusa, Uroczystość

17.40 Nabożeństwo czerwcowe

18.00 + O Boże błog. opiekę Matki Bożej dla Mariki i Maksymiliana

18.45 + Katarzyna Tatysiak /​10 r./

Sob­ota 17 czer­wca, Niepokalanego Serca NMP

18.00 + Władysława Suska /​41 r./ Regina /​7 r/​Walde­mar /​3 r./ ++ Gieleta,

Stanisław Babi­arz /​6 r./

Niedziela 18 czer­wca, 11 Niedziela zwykła

8.30 + Tadeusz /​21 r./ Mar­i­anna Dobraczyńscy, Czesława, Władysław, Jerzy

++ War­goc­kich, ks. Jacek

w koś­ciele 10.00 + Jacek Sitar­czuk /​5 r./ Zenon

w kapl­icy 11.30 za parafian


411 czer­wca 2023

Niedziela 4 czer­wca, Najświęt­szej Trójcy

8.30 + Czesława, Mieczysław, Paulina, Kon­stanty Borkowscy ++ Borkowskich

i Brud­ków

10.00 +Jan­ina Czerkawska

11.30 Dziękczynna w 11 r. święceń kapłańs­kich ks. Jarosława Siejko

Poniedzi­ałek 5 czer­wca, św. Boni­facego bpa i męczennika

17.30 + Jan­ina Kończak /​2 mc po pg/​od rodziny Steczuków i Bubełów/

18.00 + Bernarda Witamborska

Wtorek 6 czerwca

17.30 + Hen­ryk Lesiuk /​6 mc/​++ Lesiuków i Podkańskich

18.00 + Andrzej Kijańczuk /​11 mc/

Środa 7 czerwca

18.00 + Maria, Janusz i Mar­ian Lalik/​od rodziny Kraw­ców i Kuchtów/

Czwartek 8 czer­wca, Najświęt­szego Ciała i Krwi Chrystusa

8.30 + Leoka­dia i Czesław Kocioł

10.00 za parafian; PRO­CESJA DO 4 OŁTARZY

Piątek 9 czerwca

16.40 Nabożeństwo czerwcowe

17.00 + Jan­ina i Czesław Kopeć

Sob­ota 10 czerwca

8.00 za parafian

Niedziela 11 czer­wca, 10 Niedziela zwykła

8.30 + Stafińscy: Bogusław, Romualda, Bolesław ++ Oręba i Stafińs­kich, ks. Jacek

10.00 + Arka­diusz Makowski /​18 r./

10.00 + Regina Tomicka i Władysław

11.30 + Jad­wiga i Ste­fan Żołnik

11.30 Rocznica I Komunii


28 maja – 4 czer­wca 2023

Niedziela 28 maja, ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

8.30 + Czesław i Regina Szczerepa

10.00 ++ Kasperkiewicz

11.10 nabożeństwo majowe

11.30 + Tadeusz Dec /​9 r./ ++ Grun­tows­kich, Deców, Kunows­kich i Łydzińskich

Poniedzi­ałek 29 maja Najśw. Maryi Panny Matki Kościoła

8.00 Nabożeństwo majowe

8.30 za parafian

10.00 + Helena, Mar­i­anna Słyk++ Słyków i Rupników

Wtorek 30 maja

17.40 Nabożeństwo majowe

18.00 + Stanisław Bubeła i Helena++ Bubełów, Kraluków, ks. Jacek

19.00 SPOWIEDŹ PRZED BIERZ­MOWANIEM

Środa 31 maja, Naw­iedze­nie NMP, święto

17.30 Nabożeństwo majowe

18.00 Dziękczynna za otrzy­mane łaski dla całej rodziny z prośbą o Boże błog.

dla całej rodziny, dzieci i wnuków

Czwartek 1 czer­wca, Jezusa Chrys­tusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana, święto.

16.30 Msza święta z udzie­le­niem Sakra­mentu bierzmowania

Piątek 2 czer­wca, I piątek miesiąca

17.15 spowiedź

17.45 Nabożeństwo czerwcowe

18.00 Koronkowa

18.30 + Edyta Seme­niuk /​22 r./

Sob­ota 3 czer­wca, św. Karola Lwangi i Towarzyszy męczenników

17.15 Nabożeństwo I sobotnie

18.00 Wyna­gradza­jąca Niepokalanemu Sercu Maryi i za Rodz­inę Karmelitańską

Niedziela 4 czer­wca, Najświęt­szej Trójcy

8.30 + Czesława, Mieczysław, Paulina, Kon­stanty Borkowscy ++ Borkowskich

i Brud­ków

10.00 +Jan­ina Czerkawska

11.30 Dziękczynna w 11 r. święceń kapłańs­kich ks. Jarosława Siejko