• IMG 3500
  • IMG 3336
  • IMG 3449
  • IMG 3440
  • IMG 3418
Jesteś tutaj:Start»Intencje

INTENCJE MSZY ŚWIĘ­TYCH

24 marca – 1 kwiet­nia 2024

Niedziela 24 marca, NIEDZIELA MĘKI PAŃSKIEJPALMOWA

8.00 GORZKIE ŻALE

8.30 + Katarzyna, Wacław Jan­iccy, Bro­nisława i Józef Ruszkiewicz ++ z rodziny

10.00 + Wacław Pałczyński ++ Wachów, Mal­ców i Pałczyńskich

11.30 + Ste­fan Wołczuk /​28 r./ ++ Wołczuków

WIELKI PONIEDZI­AŁEK 25 marca

17.00 za parafian

WIELKI WTOREK 26 marca

17.00 + Stanisław Roma­niuk /​od Jad­wigi i Jolanty/

WIELKA ŚRODA 27 marca

16.15 DROGA KRZYŻOWA

17.00 Dziękczynna za dar kapłaństwa OO. Pio­tra, Wital­ija, Jerzego i Mikołaja

WIELKI CZWARTEK 28 marca

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE

18.00 MSZA WIECZRZY PAŃSKIEJ

WIELKI PIĄTEK 29 marca

17.45 Nowenna przed Świętem Bożego Miłosierdzia

18.00 LITUR­GIA MĘKI PAŃSKIEJ

ADO­RACJA DO GODZ. 22.00 /​MOŻLI­WOŚĆ SPOWIEDZI/

WIELKA SOB­OTA 30 marca

CISZA WIELKIEJ SOBOTY ADO­RACJA PANA JEZUSA W GROBIE

19. 45 Nowenna przed Świętem Bożego Miłosierdzia

20.00 LITUR­GIA WIG­ILII PASCHALNEJ

NIEDZIELA ZMARTWYCH­W­STA­NIA PAŃSKIEGO 31 marca

6.00 REZUREKCJA - za parafian

10.00 + Wale­ria i Władysław Kowalczuk

11.15 Nowenna przed Świętem Bożego Miłosierdzia

11.30 + Bogu­miła, Jan, Hen­ryk Tatys, Emilia i Fran­ciszek Papierz

KONIEC TRIDUUM PASCHALNEGO

PONIEDZI­AŁEK W Oktawie Wielka­noc­nej 1 kwietnia

8.30 + Jad­wiga i Ste­fan Żołnik, Helena Denes

10.00 ++ Sieniawskich

11.15 Nowenna przed Świętem Bożego Miłosierdzia

11.30 + Czesława, Władysław, Jerzy War­goc­kich, Elż­bi­eta, Adam Jańczuk, ks. Jacek,

Marta Kata


5 Niedziela Wielkiego Postu

17 marca 2024 r.

1.We wtorek 19 marca Uroczys­tość ku czci św. Józefa nasz parafi­alny Odpust. O godz. 11.30 nabożeństwo ku czci św. Józefa, a o 12.00 msza św. w intencji parafian.

2.Do przyszłej niedzieli Trwa Nowenna w intencji naszej Ojczyzny za wstaw­i­en­nictwem św. Andrzeja Boboli i bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Będzie odmaw­iana po każdej mszy świętej.

3.W piątek i w sobotę 22 i 23 marca nasze parafi­alne rekolekcje wielko­postne, które będą bramą do przeży­wa­nia Wielkiego Tygod­nia. Zapraszam do udzi­ału, do słucha­nia Bożego słowa i do spowiedzi. Godziny rekolekcji w piątek i w sobotę o 9.00, 11.00 /​kaplica/​i 17.00. Spowiedź w sobotę o 8.30, 10.30/ kaplica/​i 16.30.

4.Przy wyjś­ciu z koś­cioła można nabyć czeko­lad­owego baranka na wspar­cie CAR­I­TAS, świecę paschalną na stół wielka­nocny oraz palmy. /…/

5.Za tydzień będzie można nabyć babki wielka­nocne. /​Można jeszcze złożyć zamówienie/.

6.Stare palmy składamy do pudełka w przed­sionku kościoła.

7.W Wielką Sobotę będzie trwała Ado­racja Pana Jezusa w Gro­bie od godz. 9.30 do godz. 16.00. Zmi­ana w czuwa­niu co 30 minut. Zapisy w zakrystii.

8.Dziękuję wszys­tkim, którzy włączyli się w porządki przy koś­ciele i na cmen­tarzu. Na cmen­tarzu pra­cow­ali: z Lip­inek Piotr i Michał Biela, Marek i Prze­mek Kogut, Mar­ian Źrubak oraz Agnieszka i Wiesław Fur­mańczuk; z Ksawerowa : Jan, Mirosława i Wik­to­ria Jad­czak, Maria Domińczuk i Bar­bara Kijańczuk. Składam serdeczne podz­iękowanie. Przy koś­ciele w porząd­kach pomogli następu­jący mieszkańcy Klesz­towa: Maria Kończak, Maria Sulikowska, Jad­wiga Kraluk i Kamil Brylewski. Serdeczne dziękuję. /…/

9.Zmarła śp. Kaz­imiera Gier­szon z Wołkowian, pogrzeb we wtorek o godz. 15.00. /​Wieczny odpoczynek…/


17 24 marca 2024

Niedziela 17 marca, 5 niedziela Wielkiego Postu

8.30 + Tadeusz Antczak /​15 r/​Mar­i­anna

10.00 O Boże błog i potrzebne łaski dla Anas­tazji w 15 r. urodzin

11.10 GORZKIE ŻALE

11.30 + Stanisław Kon­drat /​40 r./ ++ z rodziny Kon­dratów, Domańczuków,

Wiesław Szwedz­iński

Poniedzi­ałek 18 marca

17.00 + Marek Gruszczyński /​od Wiesławy/

17.30 Dziękczynna z racji urodzin i imienin dla Józefa, o potrzebne łaski i zdrowie

Wtorek 19 marca, św. Józefa Oblu­bieńca NMP, Uroczystość

11.30 nabożeństwo

12.00 za parafian

15.00 pogrzeb śp. Kaz­imiery Gierszon

Środa 20 marca

17.00 + Iwona Krzyżanowska /​ur/​

Czwartek 21 marca

Piątek 22 marca REKOLEKCJE

9.00 + Jad­wiga Pachocka /​r/​

11.00 ++ Rudnickich

16.30 DROGA KRZYŻOWA

17.00 + Wiesław Jam­róz /​8 r./ Maria Kuczyńska, Lud­wik Kutryj, Mar­iusz Nowosad

Sob­ota 23 marca REKOLEKCJE

8.30 SPOWIEDŹ

9.00 + Bogu­mił Grze­gor­czuk, Jerzy i Mar­i­anna Kublik

10.30 SPOWIEDŹ

11.00 Dziękczynna w 95 r. urodzin Jana i 91 r. urodzin Alek­sandry z prośbą

o Boże błog.

16.30 SPOWIEDŹ

17.00 ++ Bystrych: Bogu­miła, Halina i Władysław ++ Saw­czuków, Gutów,

Stanisław Chrząstek

Niedziela 24 marca, NIEDZIELA MĘKI PAŃSKIEJPALMOWA

8.30 + Katarzyna, Wacław Jan­iccy, Bro­nisława i Józef Ruszkiewicz ++ z rodziny

10.00 + Wacław Pałczyński ++ Wachów, Mal­ców i Pałczyńskich

11.10 GORZKIE ŻALE

11.30 + Ste­fan Wołczuk /​28 r./ ++ Wołczuków


1017 marca 2024

Niedziela 10 marca, 4 niedziela Wielkiego Postu, LAETARE

8.30 O Boże błog. potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej dla Szy­mona w 10 r. urodzin

10.00 + Joanna, Bro­nisław, Czesław Kaszyński, Karolina i Andrzej Tomiccy

++ Kaszyńs­kich i Tomickich

11.10 GORZKIE ŻALE

11.30 + Józefa Jańczuk /​12 r./ Jańczuków i Popków

Poniedzi­ałek 11 marca

Wtorek 12 marca

17.00 + Janusz Pas­tuszak /​4mc/​

Środa 13 marca

17.00 + Hen­ryk Szad­owski /5r./

Czwartek 14 marca

17.00 + Kaz­imierz Wolak /​od Wiesi/

Piątek 15 marca

16.30 + Wacław Michal­ski ++ Michal­s­kich, Mroczków, Mroczków

17.00 + Józef Chaiński, Jan, Maria, Tadeusz

DROGA KRZYŻOWA

Sob­ota 16 marca

Niedziela 17 marca, 5 niedziela Wielkiego Postu

8.30 + Tadeusz Antczak /​15 r/​Mar­i­anna

10.00 O Boże błog i potrzebne łaski dla Anas­tazji w 15 r. urodzin

11.10 GORZKIE ŻALE

11.30 + Stanisław Kon­drat /​40 r./