• IMG 3500
  • IMG 3336
  • IMG 3449
  • IMG 3440
  • IMG 3418
Jesteś tutaj:Start»Intencje

17 24 wrześ­nia 2023

Niedziela 17 wrześ­nia, XXIV Niedziela zwykła

8.30 + Maria Wysocka

10.00 + Jad­wiga i Mieczysław Szym­cza­kowscy ++ Szymczakowskich

11.30 + Arka­diusz Kończak /​29 r./

Poniedzi­ałek 18 wrześ­nia, św. Stanisława Kostki, święto

17.00 + Jad­wiga i Józef Głaz

Wtorek 19 września

Środa 20 wrześ­nia, św. Andrzeja Kim Tae­gon i towarzyszy

Czwartek 21 wrześ­nia św. Mateusza Apos­toła, święto

Piątek 22 września

Sob­ota 23 września

18.00 + Fran­ciszek Domańczuk /​10 r./ Kon­stanty /​25 r./ , Zbig­niew i Tomasz

Domańczuk, Jan­ina Kudełko

Niedziela 24 wrześ­nia, XXV Niedziela zwykła

8.30 + Ste­fan Gut /​2 r./ ++ Gutów

10.00 + Maria i Julian Sokołowscy, Zyg­munt Kędzior

11.30 + Irena Siejko /​16 r./ ++ Siejków i Semeniuków


1017 wrześ­nia 2023

Niedziela 10 wrześ­nia, XXIII Niedziela zwykła

8.30 + Bolesława Bobeło /​4 r./ ++ Bobeło

10.00 + Jan­ina, Michał, Jan ++ Futymów, Zbig­niew Murak

11.30 + Danuta Bucior ++ Jańczuk

Poniedzi­ałek 11 września

18.00 + Euge­niusz Buczko /​5 r./

Wtorek 12 wrześ­nia, Najświęt­szego Imienia Maryi

18.00 + + Dża­manów: Danuta i Henryk

Środa 13 wrześ­nia, św. Jana Chryzostoma

7.30 Różaniec

8.00 + Maria Wysocka /​od P. Wójt i Pra­cown­ików Urzędu Gminy i Ośrodka Pomocy

Społecznej/​

Czwartek 14 wrześ­nia, Pod­wyższe­nie Krzyża Świętego, święto

18.00

Piątek 15 wrześ­nia, Najświęt­szej Maryi Panny Bolesnej

8.00 za parafian

Sob­ota 16 września

18.00 + Jan­ina Seme­niuk /​3 r./

Niedziela 17 wrześ­nia, XXIV Niedziela zwykła

8.30 + Maria Wysocka

10.00 + Jad­wiga i Mieczysław Szym­cza­kowscy ++ Szymczakowskich

11.30 + Arka­diusz Kończak /​29 r./


310 wrześ­nia 2023

Niedziela 3 wrześ­nia, XXII Niedziela zwykła

8.30 + Ste­fan Kon

10.00 + Władysław i Alek­san­dra Szewczuk

11.30 + Czesław Seme­niuk /​r/​++ Seme­niuków i Siejków

Poniedzi­ałek 4 września

18.00 + Dorota Her­but /​30 dz po śm./

Wtorek 5 września

18.00 + Wiesław Urbański ++ Urbańskich

Środa 6 września

18.00 + Antoni, Roza­lia, Adam, Anton­ina, Mateusz ++ Rzęzawów

Czwartek 7 września

8.00 za parafian

Piątek 8 wrześ­nia, Nar­o­dze­nie NMP, święto

18.00

Sob­ota 9 września

16.00 ślubna

18.00 + Hen­ryk Parol /​2 mc/​od sąsi­adów z Dębowego Lasu

Niedziela 10 wrześ­nia, XXIII Niedziela zwykła

8.30 + Bolesława Bobeło /​4 r./ ++ Bobeło

10.00 + Jan­ina, Michał, Jan ++ Futymów, Zbig­niew Murak

11.30 + Danuta Bucior ++ Jańczuk


27 sierp­nia – 3 wrześ­nia 2023

Niedziela 27 sierp­nia, XXI Niedziela zwykła

8.30 + Alfreda Mirzwa /​1 r./

10.00 + Adela i Władysław Łopuszyńscy, Tadeusz Jankowski

11.30 + Adela, Euge­niusz, Luc­jan, Stanisław, Zenon, Jacek ++ Sitarczuków

Poniedzi­ałek 28 sierp­nia, św. Augustyna

17.00 + Jan Taźbirek /​4 r./ ++ Michalskich

Wtorek 29 sierp­nia, Męczeństwo św. Jana Chrzciciela

17.00 + Jan Lawenda /​2 mc/

Środa 30 sierp­nia

17.00 O Boże błog. dla s. Julitty

Czwartek 31 sierpnia

8.00 za parafian

Piątek 1 wrześ­nia, I PIĄTEK MIESIĄCA

17.15 spowiedź

18.00 Koronkowa

Sob­ota 2 września

16.00 ślubna

17.15 nabożeństwo I soboty

18.00 Wyna­gradza­jąca Niepokalanemu Sercu Maryi i Boże błog. dla Rodziny

Karmeli­tańskiej

Niedziela 3 wrześ­nia, XXII Niedziela zwykła

8.30 + Ste­fan Kon

10.00 + Władysław i Alek­san­dra Szewczuk

11.30 + Czesław Seme­niuk /​r/​++ Seme­niuków i Siejków