• IMG 3500
  • IMG 3336
  • IMG 3449
  • IMG 3440
  • IMG 3418
Jesteś tutaj:Start»Intencje

1623 października 2022

Niedziela 16 października, XXIX niedziela zwykła DZIEŃ PAPIESKI

8.30 + Wiesław Kowal­czyk /​30 r./ Mar­i­anna Popławska, Ste­fa­nia Kowalczyk

10.00 ++ Łopuszyńskich

11.00 RÓŻANIEC

11.30 +Władysława /​1 r./ Tatesów, Necza­jów, Tatysów

i Stanisław, Mar­i­anna i Józef Lis

Poniedzi­ałek 17 października, św. Ignacego Anti­ocheńskiego m.

16.30 Różaniec

17.00 O umoc­nie­nie i siły dla Joanny i Bar­tosza po utra­cie córki Łucji

Wtorek 18 października, św. Łukasza Ewan­ge­listy, święto

16.30 Różaniec

17.00 + Alfreda Mirzwa /​2 mc/​od sąsiadów

17.30 Dziękczynna w r. urodzin Sła­womira Buczko z prośbą o Boże błog.

Środa 19 października

16.30 Różaniec

17.00 za parafian

Czwartek 20 października, św. Jana Kantego

16.30 Różaniec

17.00

Piątek 21 października,

16.30 Różaniec

17.00 + Ewa i Alan Kubów /​3 mc/​od Kółek Koronkowych

Sob­ota 22 października, św. Jana Pawła II

16.30 Różaniec

17.00 + Feliks Cho­j­nacki /​20 r./ Bolesław, Bro­nisława i Zofia;

+ Marta i Michał ++Grabińskich

Niedziela 23 października, XXX niedziela zwykła

8.30 + Maria — Stanisława Kar­cz­marek ++ Groblów

10.00 + Stanisław /​18 r./ Zuzanna, Bogusław, Janusz ++ Tatysów,

Karol i Tekla

11.00 RÓŻANIEC

11.30 + Bolesław Siejko /​35 r./ ++ Seme­niuków i Siejków


916 października 2022

Niedziela 9 października, XXVIII niedziela zwykła

8.30 + Zofia i Józef Pominkiewicz

10.00 + Bogu­miła Mazurek /​6 mc/​++ Mazurków, Boruc­kich i Krasunów

11.00 Nabożeństwo różańcowe

11.30 + Zbig­niew Domińczuk, Stanisława i Stanisław, Mar­i­anna i Józef Lis

Poniedzi­ałek 10 października

16.30 Różaniec

17.00 + Stanisław Rudzki /​19 r./

Wtorek 11 października

16.30 Różaniec

17.00 Dziękczynna w 14 r. ślubu Emilii i Jarosława i 40 r. urodzin

Jarosława

Środa 12 października

16.30 Różaniec

17.00 + Wacław Głaz /​1 r./

Czwartek 13 października, bł. Hon­o­rata Koźmińskiego, DZIEŃ FATIM­SKI

16.30 Różaniec

17.00 + Urszula Grzy­wna /​11 mc/

Piątek 14 października

16.30 Różaniec

17.00 W intencji nauczycieli

17.30 + Bro­nisław Antonow­icz /​10 r./ Bro­nisława, Antonow­icz, Kupracz,

Kijańczuk, Kogu­ciuk, Trusiak

Sob­ota 15 października, św. Teresy od Jezusa

16.30 Różaniec

17.00 Dziękczynna w 25 r. ślubu Hen­ryka i Urszuli Kubów z prośbą

o Boże błog.

17.30 + Leszek Kata /​23 r./ Zofia i Józef ++ Katów

Niedziela 16 października, XXIX niedziela zwykła DZIEŃ PAPIESKI

8.30 + Wiesław Kowal­czyk /​30 r./ Mar­i­anna Popławska, Ste­fa­nia Kowalczyk

10.00 Alina Łopuszyńska

11.30 +Władysława /​1 r./ Tatesów, Necza­jów, Tatysów


29 października 2022

Niedziela 2 października, XXVII niedziela zwykła

8.30 + Fran­ciszek, Teresa i Kaz­imierz Dondalscy

10.00 + Józef Molenda /​2 mc/​od córki Anny z rodziną/

11.00 Różaniec

11.30 + Euge­niusz Macioszek ++ Macioszków i Łucyków

Poniedzi­ałek 3 października

16.30 Różaniec

17.00 + Jan Białek, Mar­i­anna i Ignacy Białek

Wtorek 4 października, św. Fran­ciszka z Asyżu

16.30 Różaniec

17.00 + ks. Stanisław Wawrzyszuk /​23 r./

Środa 5 października, św. Faustyny

16.30 Różaniec

17.00 + Andrzej Kijańczuk /​3 mc/

Czwartek 6 października, I czwartek miesiąca

16.00 Ado­racja Pana Jezusa

16.30 Różaniec

17.00 + Wacław Gruszczyński /​3 r./ ++ Gruszczyńskich

Piątek 7 października, NMP Różań­cowej, I piatek

16.15 spowiedź

16.30 Różaniec

17.00 Koronkowa

Sob­ota 8 października, św. Brygidy

16.30 Różaniec

17.00 Dziękczynna w 14 r. ślubu Emilii i Jarosława i 40 r. urodzin

Jarosława

17.30 + Maria Łopuszyńska /​od Anny i Marzeny/

Niedziela 9 października, XXVIII niedziela zwykła

8.30 + Zofia i Józef Pominkiewicz

10.00

11.30 + Zbig­niew Domińczuk, Stanisława i Stanisław, Mar­i­anna i Józef Lis


25 wrześ­nia – 2 października 2022

Niedziela 25 wrześ­nia, XXVI niedziela zwykła

8.30 + Ste­fan Gut /1r./

10.00 Dziękczynna za trud wychowa­nia z prośbą o Boże błog. w 90 r.

urodzin dla Jadwigi

11.30 + Irena Siejko /​15 r./ ++ Seme­niuków i Siejków

Poniedzi­ałek 26 września

8.00 za parafian

11.00 pogrzeb

Wtorek 27 wrześ­nia, św. Win­cen­tego a Paulo

18.00 + Jan Fronc /​24 r./

Środa 28 wrześ­nia, św. Wacława

15.00 Koronka na uli­cach wsi i miast ISKRA MIŁOSIERDZIA

18.00 Dziękczynna w 1 r. urodzin Jasia Piątka z prośbą o Boże błog.

Czwartek 29 wrześ­nia, Świ­etych Archan­iołów Michała, Gabriela

i Rafała – święto

8.00

Piątek 30 wrześ­nia, św. Hieronima

18.00 + Zyg­munt Swa­towski, Ste­fan Kon

18.30 + Arka­diusz Bogucki /​6 r./ ++ Linkows­kich i Boguckich

Sob­ota 1 października

16.15 Nabożeństwo I soboty

16.30 Różaniec

17.00

Niedziela 2 października, XXVII niedziela zwykła

8.30 + Fran­ciszek, Teresa i Kaz­imierz Dondalscy

10.00 + Józef Molenda /​2 mc/​od córki Anny z rodziną/

11.30 + Euge­niusz Macioszek ++ Macioszków i Łucyków