• IMG 3500
  • IMG 3336
  • IMG 3449
  • IMG 3440
  • IMG 3418
Jesteś tutaj:Start»Intencje

1118 grud­nia 2022

Niedziela 11 grud­nia, III NIEDZIELA ADWENTU, GAUDETE

8.30 ++ Zawal­s­kich: Jacek, Genowefa, Piotr, Jakub, Helena

++ Kołodziejs­kich

10.00 + Euge­niusz Jur­czuk ++ Jurczuków

11.30 + Eudokia Stad­nicka /​11 r./ Ignacy, Adolf, Edward, Stanisława,

Kaz­imierz ++ Stad­nic­kich, Anna Kamińska

Poniedzi­ałek 12 grudnia

18.30 Dziękczynna w 33 r. ślubu Anny i Pio­tra z prośbą o Boże

błog.

Wtorek 13 grud­nia, św. Łucji

17.00 + Julia, Stanisława, Mar­i­anna ++ Tatysów i Tatysiaków

Środa 14 grud­nia, św. Jana od Krzyża

Czwartek 15 grudnia

17.00 + Ste­fa­nia /​31 r./ Antoni /​42 r./ Mar­iusz /​27 r./ ++ Landman

Piątek 16 grud­nia Rekolekcje adwentowe

9.00 + Bro­nisław Pacuła /​17 r/​Feliksa, Stanisław Kazin ++ Pacułów

i Kaz­inów

11.00 + Marta Kata /​od rodziny z Syczowa/

17.00 + Feliksa Chwała

Sob­ota 17 grud­nia, Rekolekcje adwentowe

8.30 spowiedź

9.00 + Ewa i Alan /​5mc/​od Kingi, Michała i rodziny Sochockich/

10.30 spowiedź

11.00 + Marta Kata /​od mieszkańców Stanisławowa/

16.30 spowiedź

17.00 + Regina i Wik­tor, Mar­i­anna i Marcin ++ Grabows­kich, Anna

i Antoni Babi­arz, Genowefa i Władysław Ciuryło, Jan i Agnieszka

Mar­tys

Niedziela 18 grud­nia, IV NIEDZIELA ADWENTU

8.30 + Józef Jańczuk /​31 r./ ++ Jańczuków

10.00 Alina Łopuszyńska

11.30 + Bro­nisława i Teodor Sochoccy ++ Sochoc­kich, Chrząstków,

Ostapiuków


411 grud­nia 2022

Niedziela 4 grud­nia, II NIEDZIELA ADWENTU

8.30 + Sabina /​7 r./ i Edward Krupa

10.00 + + Mal­ców: Genowefa, Zdzisław, Agata, Feliks, Mieczysław

11.30 + Zdzisław Tytuła ++ Tytułów

Poniedzi­ałek 5 grudnia

17.00 ++ Tit­ten­brun, Anna Jasiewska

17.30 + Stanisław Wierzbicki /​8 r./

Wtorek 6 grudnia

17.00 + Andrzej Kijańczuk /​5 mc/

Środa 7 grud­nia, św. Ambrożego

17.00 + Euge­nia Grze­gor­czuk ++ Grzegorczuk

Czwartek 8 grud­nia, Niepokalane Poczę­cie NMP Uroczystość

8.30 + Mar­i­anna i Tadeusz Dzi­ałakiewicz ++ Dzi­ałakiewiczów, Karpińskich,

Kotyłów, ks. Jacka, Stanisława dusze w czyśćcu cierpiące

10.00 ++ Prus­kich, Jan­ina Boczek

12.0013.00 GODZ­INA ŁASKI

Piątek 9 grudnia

17.00 + Maria Hołosyniuk ++ Chomiaków

Sob­ota 10 grudnia

6.30 + Halina Domińczuk /​2 mc/​od Sióstr Rodziny Betańskiej/

Niedziela 11 grud­nia, III NIEDZIELA ADWENTU

8.30 ++ Zawal­s­kich: Jacek, Genowefa, Piotr, Jakub, Helena

++ Kołodziejs­kich

10.00 + Euge­niusz Jur­czuk ++ Jurczuków

11.30 + Eudokia Stad­nicka /​11 r./ Ignacy, Adolf, Edward, Stanisława,

Kaz­imierz ++ Stad­nic­kich, Anna Kamińska


27 listopada – 4 grud­nia 2022

Niedziela 27 listopada, I NIEDZIELA ADWENTU

8.30 + Boczków, Ostrows­kich + Władysław Mironiuk

10.00 + Leszek Zelent /​2 mc/​od Tomasza z rodziną

11.30 + Kon­stanty, Fran­ciszka, Zbig­niew Domańczuk, Jan­ina Kudełko,

Tomasz

Poniedzi­ałek 28 listopada

18.00 + Maria Łopuszyńska /​2mc/​od wnuczki Moniki z rodziną

Wtorek 29 listopada

18.00 + Zyg­munt Ciupa ++ Ciupów

Środa 30 listopada

17.00 Dziękczynna w 33 r. ślubu Anny i Pio­tra Ołówek z prośbą o Boże

błog.

Czwartek 1 grud­nia, I czwartek miesiąca

16.00 Ado­racja Najświęt­szego Sakramentu

17.00 + Stanisława Górak /​1 mc po śm./ od uczest­ników pogrzebu

Piątek 2 grud­nia I piątek miesiąca

16.00 Ado­racja Najświęt­szego Sakramentu

16.30 spowiedź

17.00 Koronkowa

Sob­ota 3 grud­nia, św. Fran­ciszka Ksaw­erego I sob­ota miesiąca

6.30 Roraty za parafian

16.15 Nabożeństwo I soboty

17.00 + Halina Domińczuk /​od rodziny/

Niedziela 4 grud­nia, II NIEDZIELA ADWENTU

8.30 + Sabina /​7 r./ i Edward Krupa

10.00 + + Mal­ców: Genowefa, Zdzisław, Agata, Feliks, Mieczysław

11.30 + Zdzisław Tytuła ++ Tytułów


2027 listopada 2022

Niedziela 20 listopada, Jezusa Chrys­tusa Króla Wszechświata

KAPLICA 8.00 + Euge­nia i Józef Kasperkiewicz, Krzysztof Matyszczuk,

Halina Romanowska

KOŚ­CIÓŁ 10.00 + Józef /​2r/​Ryszard /​20 r/​++ Chwałów

KOŚ­CIÓŁ 12.00 + Helena, Stanisław Bubeła ++ Bubełów, Kraluków,

ks. Jacek

Poniedzi­ałek 21 listopada, Ofi­arowanie NMP

17.00 + Stanisława Górak /​od sąsiadów/

Wtorek 22 listopada, św. Cecylii

8.00 + Zbig­niew Matysiak

Środa 23 listopada

8.00 + Piotr, Bro­nisława Chmielewscy, Józef

Czwartek 24 listopada, św. Andrzeja Dung-​Lac i towarzyszy

Piątek 25 listopada, św. Katarzyny Aleksandryjskiej

17.00 + Julian, Katarzyna Tatysiak

Sob­ota 26 listopada

17.00 + Tadeusz Bobeło /​30 r./ ++ z rodziny

17.30 Dziękczynna w 33 r. ślubu Anny i Pio­tra Ołówek

Niedziela 27 listopada, I NIEDZIELA ADWENTU

8.30 + Boczków, Ostrows­kich + Władysław Mironiuk

10.00 + Leszek Zelent /​2 mc/​od Tomasza z rodziną

11.30 + Kon­stanty, Fran­ciszka, Zbig­niew Domańczuk, Jan­ina Kudełko,

Tomasz