• IMG 3500
  • IMG 3336
  • IMG 3449
  • IMG 3440
  • IMG 3418
Jesteś tutaj:Start»Intencje

1825 lutego 2024

Niedziela 18 lutego, 1 Niedziela Wielkiego Postu

8.30 Dziękczynna w 20 r. urodzin Wik­torii z prośbą o Boże błog.

10.00 Dziękczynna w 11 r. urodzin Nadii z prośbą o Bożą opiekę i ochronę

Anioła Stróża

11.10 GORZKIE ŻALE

11.30 + Karolina /​20 r śm./ i Albina /​20 r. śm./++ Rudzkich

Poniedzi­ałek 19 lutego

17.00 + Edward Niedźwiedź /​28 r./

Wtorek 20 lutego,

17.00 + Władysław Daniel

Środa 21 lutego

Czwartek 22 lutego, Kat­edry św. Pio­tra Ap, święto

17.00 + Stanisław Roma­niuk /​30 dz. po śmierci/

Piątek 23 lutego

17.00 + Hen­ryka Wieliczko /​36 r./

DROGA KRZYŻOWA

Sob­ota 24 lutego

17.00 + Mar­iusz Panas /​23 r./

Niedziela 25 lutego, 2 Niedziela Wielkiego Postu

8.30 + Witold Sereda , ++Seredów, Piątków, Skibów, Prze­mek Miazga, ks. Jacek

10.00 + Bro­nisława, Antoni, Woj­ciech Teter, Paulina Cho­miak, Kinga Mazur

11.10 GORZKIE ŻALE

11.30 + Władysław Kraluk ++ Kraluków, Bubełów, ks. Stanisław, ks. Jacek


1118 lutego 2024

Niedziela 11 lutego, 6 niedziela zwykła

8.30 + Jan­ina Wołczuk /​21 r./ ++ Wołczuków

10.00 + Anton­ina, Józef, Katarzyna, Wik­tor, Mar­i­anna ++ Błaszczuk, Paulina

Cho­miak i Kinga Mazur

11.30 za chorych

Poniedzi­ałek 12 lutego

17.00 + Janusz Pas­tuszak /​3 mc/

Wtorek 13 lutego,

ŚRODA POPIEL­COWA 14 lutego

8.30 + Robert Sochocki/​21 r./ ++Sochoc­kich i Ostrowskich

10.00 ks. Józef Włosek i ks. Jacek Bartecki

17.00 + Elż­bi­eta Szafrańska

Czwartek 15 lutego

17.00 + Iwona Krzyżanowska /​30 dz po śm./

Piątek 16 lutego

17.00 + + Fran­ciszek Hajduk

DROGA KRZYŻOWA

Sob­ota 17 lutego

16.30 ++ Michal­s­kich: Mar­ian, Maria, Edward, Ryszard, Danuta, Aneta

17.00 + Jerzy i Maria Papierz,++ Dudz­ińs­kich: Stanisław, Ewa, Woj­ciech, Zdzisław

Niedziela 18 lutego, 1 niedziela Wielkiego Postu

8.30 Dziękczynna w 20 r. urodzin Wik­torii z prośbą o Boże błog.

10.00 Dziękczynna w 11 r. urodzin Nadi z prośbą o Bożą opiekę i ochronę

Anioła Stróża

11.10 GORZKIE ŻALE

11.30 + Karolina /​20 r śm./ i Albina /​20 r. śm./++ Rudzkich


411 lutego 2024

Niedziela 4 lutego, 5 niedziela zwykła

8.30 + Katarzyna Piątek ++ Piątków

10.00 + Bro­nisław, Joanna, Czesław Kaszyńscy: Andrzej, Karolina Tomiccy;

Janusz Rzy­cki, Basia Baj

11.30 zbiorowa

- O zdrowie i szczęśliwą oper­ację dla Marii Chomiak

- O Boże bło­gosław­ieństwo w trud­nych sprawach dla Piotra

- o umoc­nie­nie w chorobach dla wszys­t­kich chorych z naszej parafii

- + Stanisław i Hen­ryka Kowal­czuk, Jan­ina i Stanisław Rodak

- + ks. Józef Włosek/​27r./

- Stanisław Romaniuk

- +Teresa, Mar­ian i Janusz Pas­tuszak, abp Józef Życiński /​13 r./ ks. Jacek Bartecki, ks. Stanisława Wawrzyszuka, ks. Józefa Włoska

- + Józefa i Zyg­munt Błaziak

- + Maria Wysocka, Bolesława i Tadeusz Bobeło, Mar­i­anna i Kaz­imierz Portka

- dusze w czyśćcu cierpiące

Poniedzi­ałek 5 lutego, św. Agaty

17.00 za parafian

Wtorek 6 lutego, św. Pawła Miki i Towarzyszy

8.00

Środa 7 lutego

8.00

Czwartek 8 lutego

17.00 + Jan­ina Rot­mańska /​49 r/​i Bolesława

Piątek 9 lutego

17.00 + ks. Jacek Bartecki /​4 r./ od parafian/

Sob­ota 10 lutego

17.00 + Jan i Genowefa Pominkiewicz

Niedziela 11 lutego, 6 niedziela zwykła

8.30 + Jan­ina Wołczuk /​21 r./ ++ Wołczuków

10.00 + Anton­ina, Józef, Katarzyna, Wik­tor, Mar­i­anna ++ Błaszczuk, Paulina

Cho­miak i Kinga Mazur

11.30 za chorych


Niedziela 28 sty­cz­nia, 4 niedziela zwykła

8.30 Józef i Jad­wiga Głaz

10.00 + Ryszard /​37/​Czesława ++ Salews­kich, Karol i Marianna

++ Kier­macz

11.30 + Zbig­niew Domańczuk /​11 r./ ++ Domańczuków, Kondratów,

Wiesław Szwedz­iński

Poniedzi­ałek 29 stycznia

8.00

Wtorek 30 stycznia

Środa 31 sty­cz­nia, św. Jana Bosko

8.00

Czwartek 1 lutego, I czwartek miesiąca

16.00 Ado­racja Najświęt­szego Sakramentu

17.00 + Hen­ryk Urbański /​3mc/​od koleżanek córki ze Spółdzielni

Dębowy Las/​

17.30 Jan­ina Kończak /​10 mc/

Piątek 2 lutego, Ofi­arowanie Pańskie, I piątek miesiąca

8.30

10.00 /​kaplica/​

16.30 spowiedź

17.00 Koronkowa

Sob­ota 3 lutego, I sob­ota miesiąca

16.15 Nabożeństwo I soboty

17.00 Wyna­gradza­jąca Niepokalanemu Sercu Maryi i o Boże błog.

dla parafi­al­nej rodziny szkaplerznej

Niedziela 4 lutego, 5 niedziela zwykła

8.30 + Katarzyna Piątek ++ Piątków

10.00 + Bro­nisław, Joanna, Czesław Kaszyńscy: Andrzej, Karolina Tomiccy;

Janusz Rzy­cki, Basia Baj

11.30 zbiorowa

- Stanisław i Hen­ryka Kowal­czuk, Jan­ina i Stanisław Rodak

- ks. Józef Włosek/​27r./

- Stanisław Romaniuk

- Teresa, Mar­ian i Janusz Pas­tuszak, abp Józef Życiński /​13 r./ ks. Jacek Bartecki

- dusze w czyśćcu cierpiące