• IMG 3500
  • IMG 3336
  • IMG 3449
  • IMG 3440
  • IMG 3418
Jesteś tutaj:Start»Intencje

512 lutego 2023

Niedziela 5 lutego 5 niedziela zwykła

8.30 O Boże błog. i potrzebne łaski dla Prze­mysława w 18 r. urodzin

10.00 + ks. Jacek /​3 r./ I ks. Józef Włosek /​25 r./

11.30 + Zbig­niew Domańczuk /​10 r./ Kon­stanty i Fran­ciszka Domańczuk,

Maria i Stanisław Kon­drat, Wiesław Szwedziński

Poniedzi­ałek 6 lutego, św. Pawła Miki i towarzyszy

17.00 + Andrzej Kijańczuk /​7 mc/

Wtorek 7 lutego

17.00 + Zofia i Kaz­imierz ++ Bubełów, ks. Jacek

Środa 8 lutego

17.00 + Jan­ina, Bolesław Rot­mańscy, Józefa, Bro­nisław Neczaj, Maria

i Stanisław Nosal, Mieczysław Nosal, Rita Spadini

Czwartek 9 lutego

17.00 + ks. Jacek Bartecki /​3 r/

Piątek 10 lutego, św. Scholastyki

17.00 + Tadeusz i Jad­wiga, Józef i Jad­wiga ++ Kosików

Sob­ota 11 lutego, NMP z Lour­des, Dzień chorego

17.00 za wszys­t­kich chorych

Niedziela 12 lutego 6 niedziela zwykła

8.30 + Ewa i Alan /​od sze­fowej z pracy i koleżanek/

10.00 + Ste­fan Cybul­ski /​25 r./

11.30 + Karolina i Albina /​19 r./ ++ Rudzkich


29 sty­cz­nia – 5 lutego 2023

Niedziela 29 sty­cz­nia, 4 niedziela zwykła

8.30 + Katarzyna Piątek, Józef ++ Piątków, Skibów, Witold Sereda,

Prze­mek Miazga, ks. Jacek

10.00 + Ryszard /​36 r./ Czesława ++ Salewskich

11.30 + Jan Litwin, Mar­ian Domińczuk

Poniedzi­ałek 30 stycznia

8.00 za parafian

Wtorek 31 sty­cz­nia, św. Jana Bosko

17.00 + Zbig­niew Pąk /​30 dz po śm./

Środa 1 lutego

17.00 + Ryszard Michal­ski /​2mc/​od Pani Wójt i Pracowników

Urzędu Gminy Żmudź/

Czwartek 2 lutego Ofi­arowanie Pańskie – święto

8.30 + Robert Sochocki /​20 r./ ++ Sochoc­kich i Ostrowskich

10.00 + Teresa i Władysław Rud­niccy ++ Domińczuków i Rudnickich

Piątek 3 lutego I piątek miesiąca

16.30 spowiedź

17.00 Koronkowa

17.30 + Edward Niegoda /​30 dz po pogrzebie/

Sob­ota 4 lutego I sob­ota miesiąca

16.15 Nabożeństwo

17.00 Wyna­gradza­jąca Niepokalanemu Sercu Maryi i o Boże błog.

dla Rodziny Karmelitańskiej

17.30 + Jan­ina Wołczuk /​20 r./ ++ Wołczuków

Niedziela 5 lutego 5 niedziela zwykła

8.30 O Boże błog. i potrzebne łaski dla Prze­mysława w 18 r. urodzin

10.00 + ks. Jacek /​3 r./ I ks. Józef Włosek /​25 r./ od mieszkańców

Stanisławowa/​

11.30 + Zbig­niew Domańczuk /​10 r./ Kon­stanty i Fran­ciszka Domańczuk,

Maria i Alek­sander Kon­drat, Wiesław Szwedziński


2229 sty­cz­nia 2023

Niedziela 22 sty­cz­nia, 3 niedziela zwykła, NIEDZIELA SŁOWA BOŻEGO

8.30 + Mar­iusz Wierzbicki /​12 r./

10.00 + Krzysztof Matyszczuk

11.30 + Ewa i Alan /​6 mc/​od chrzest­nej z rodziną/

Poniedzi­ałek 23 stycznia

17.00 + Krzysztof Kuniczuk /​30 dz po pogrzebie/

Wtorek 24 sty­cz­nia, św. Fran­ciszka Salezego

17.00

Środa 25 sty­cz­nia, Nawróce­nie św. Pawła Apostoła

17.00

Czwartek 26 sty­cz­nia, św. biskupów Tymo­teusza i Tytusa

8.00

Piątek 27 stycznia

8.00 za parafian

Sob­ota 28 sty­cz­nia, św. Tomasza z Akwinu

8.00

Niedziela 29 sty­cz­nia, 4 niedziela zwykła

8.30 + Katarzyna Piątek, Józef ++ Piątków, Skibów, Witold Sereda,

Prze­mek Miazga, ks. Jacek

10.00 + Ryszard /​36 r./ Czesława ++ Salewskich

11.30 + Jan Litwin, Mar­ian Domińczuk


1522 sty­cz­nia 2023

Niedziela 15 sty­cz­nia, 2 niedziela zwykła

8.30 + Jan Pominkiewicz /​39 r./

10.00 +Zofia Domińczuk /9r./ i Antoni, Stanisława i Fran­ciszek Szczepanik

11.30 + Hen­ryk Gro­bel, Maria– Stanisława Kar­cz­marek ++ Zarychtów

Poniedzi­ałek 16 stycznia

17.00 + Zbig­niew Pąk /​od Kółek Koronkowych/

Wtorek 17 sty­cz­nia, św. Antoniego opata

17.00 + Leon­tyna Kończak, Maksy­mil­ian Kryszczuk /​od Kółek Koronkowych/

Środa 18 stycznia

17.00

Czwartek 19 sty­cz­nia, św. Józefa Sebas­tiana Pelczara

17.00 + Marek Gruszczyński /​od sąsiadów/

Piątek 20 stycznia

17.00 za parafian

Sob­ota 21 sty­cz­nia, św. Agnieszki

17.00 + Weronika Lej­man /​30 dni po pogrzebie/

Niedziela 22 sty­cz­nia, 3 niedziela zwykła

8.30 + Mar­iusz Wierzbicki /​12 r./

10.00 + Krzysztof Matyszczuk

11.30 + Ewa i Alan /​6 mc/​od chrzest­nej z rodziną/