• IMG 3500
  • IMG 3336
  • IMG 3449
  • IMG 3440
  • IMG 3418
Jesteś tutaj:Start»Intencje

613 sierp­nia 2023

Niedziela 6 sierp­nia, PRZEMIE­NIE­NIE PAŃSKIE

8.30 + Danuta Borkowska

10.00 + + Ostrows­kich i Krzywickich

11.30 + Halina Niegoda /​2 r. /​Józef, Anna, Jacek ++ Niegodów

Poniedzi­ałek 7 lipca

17.00 + Jan­ina Kończak /​4 mc/​++ Kończak /​od córki z rodziną/

Wtorek 8 sierpnia

8.00 za parafian

Środa 9 sierpnia

Czwartek 10 sierpnia

Piątek 11 sierpnia

Sob­ota 12 sierpnia

17.00 + Urszula Grzywna

Niedziela 13 sierp­nia, XIX Niedziela zwykła

8.30 + Mar­i­anna Antczak /​3 mc/​od wnuczki Edyty z rodziną/

10.00 + Zbig­niew i Władysława Jur­czuk /​r /

11.30 O Boże błog. dla Eryka w 14 r urodzin


30 lipca – 6 sierp­nia 2023

Niedziela 30 lipca, 17 Niedziela zwykła

8.30 + Witold Pękała i Maria

10.00 + + Sawickich

11.30 + Władysław Pieróg /​22 r./

Poniedzi­ałek 31 lipca, św. Ignacego z Loyoli

8.00 za parafian

Wtorek 1 sierp­nia, św. Alfonsa Marii Liguoriego

17.00 + Hen­ryk Parol /​od sąsi­adów z Dębowego Lasu/

Środa 2 sierpnia

17.00 + Dar­iusz Kamiński /​25 r./

Czwartek 3 sierp­nia, I czwartek miesiąca

16.00 Ado­racja

17.00 O Boże błog. dla Mar­i­anny w 96 r urodzin

Piątek 4 sierp­nia, św. Jana Marii Vian­neya, I piątek miesiąca

16.30 spowiedź

17.00 Koronkowa

Sob­ota 5 sierp­nia, I sob­ota miesiąca

17.00 Wyna­gradza­jąca Najśw. Sercu Maryi i Boże błog. dla Rodziny Karmelitańskiej

Niedziela 6 sierp­nia, PRZEMIE­NIE­NIE PAŃSKIE

8.30 + Danuta Borkowska

10.00 + + Ostrows­kich i Krzywickich

11.30 + Halina Niegoda /​2 r. /​Józef, Anna, Jacek ++ Niegodów


2330 lipca 2023

Niedziela 23 lipca, 16 Niedziela zwykła

8.30 + Ewa i Alan /​1 r./ Leszek /​3 r./

10.00 + Bogusław Tatys /​11 r./ ++ Tatysów, Boruc­kich i Krasunów

11.30 + Czesława i Stanisław Kogut, Mar­iusz Wierzbicki

Poniedzi­ałek 24 lipca, św. Kingi

Wtorek 25 lipca, św. Jakuba Ap

18.00 + Krzysztof Mał­da­chowski

Środa 26 lipca, św. Joachima i Anny

18.00 + Mar­i­anna Antczak /​2 mc/​/​syn , syn­owa z rodziną/

Czwartek 27 lipca,

18.00 + Helena Ciupa /​r./ ++ z rodziny

Piątek 28 lipca

Sob­ota 29 lipca, św. Marty

18.00 Dziękczynna w 1 r. ślubu Natalii i Piotra

18.30 Dziękczynna w 90 r. urodzin Hen­ryka Kuśmier­czyka z prośbą o Boże błog.

Niedziela 30 lipca, 17 Niedziela zwykła

8.30 + Witold Pękała i Maria

10.00 + + Sawickich

11.30 + Władysław Pieróg /​22 r./


1623 lipca 2023

Niedziela 16 lipca, 15 Niedziela zwykła

8.30 za wszys­t­kich, którzy w parafii przyjęli Szkaplerz NMP

10.00 + Tadeusz i Jan Kwaśnik ++ Kwaśników, Paulina Cho­miak, Bolesław i Józefa

Cho­miak, Alfreda Tatysiak

11.30 + Józef Dudas /​28 r/​i Helena ++ Dudasów i Nowaków,

11.30 chrz­cielna

Poniedzi­ałek 17 lipca

8.00 Dziękczynna za obronę pracy mag­is­ter­skiej Pio­tra z prośbą o dobre decyzje

i pracę

Wtorek 18 lipca

18.00 O Boże błog. dla Blanki i całej rodziny

Środa 19 lipca

18.00 + Hen­ryk Skrzypa /​5 r./ i Alfreda /​18 mc/

Czwartek 20 lipca,

18.00 + Czesław Toporowski ++ Toporowskich

Piątek 21 lipca

18.00 + Tadeusz Seme­niuk /​31 r./

18.30 + Władysław Fur­mańczuk /​35 r./ Helena /​8 r./ ++ Wierzbic­kich i Furmańczuków

Sob­ota 22 lipca, św. Marii Mag­daleny, święto

18.00 + + Matysi­aków, Lenkiewiczów, Piątków, Seredów, Skibów, Prze­mek Miazga

18.30 + Krzysztof Dudas

Niedziela 23 lipca, 16 Niedziela zwykła

8.30 + Ewa i Alan /​1 r./ Leszek /​3 r./

10.00 + Bogusław Tatys /​11 r./ ++ Tatysów, Boruc­kich i Krasunów

11.30 + Czesława i Stanisław Kogut, Mar­iusz Wierzbicki