• IMG 3500
  • IMG 3336
  • IMG 3449
  • IMG 3440
  • IMG 3418
Jesteś tutaj:Start»Intencje

28 maja – 4 czer­wca 2023

Niedziela 28 maja, ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

8.30 + Czesław i Regina Szczerepa

10.00 ++ Kasperkiewicz

11.10 nabożeństwo majowe

11.30 + Tadeusz Dec /​9 r./ ++ Grun­tows­kich, Deców, Kunows­kich i Łydzińskich

Poniedzi­ałek 29 maja Najśw. Maryi Panny Matki Kościoła

8.00 Nabożeństwo majowe

8.30 za parafian

10.00 + Helena, Mar­i­anna Słyk++ Słyków i Rupników

Wtorek 30 maja

17.40 Nabożeństwo majowe

18.00 + Stanisław Bubeła i Helena++ Bubełów, Kraluków, ks. Jacek

19.00 SPOWIEDŹ PRZED BIERZ­MOWANIEM

Środa 31 maja, Naw­iedze­nie NMP, święto

17.30 Nabożeństwo majowe

18.00 Dziękczynna za otrzy­mane łaski dla całej rodziny z prośbą o Boże błog.

dla całej rodziny, dzieci i wnuków

Czwartek 1 czer­wca, Jezusa Chrys­tusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana, święto.

16.30 Msza święta z udzie­le­niem Sakra­mentu bierzmowania

Piątek 2 czer­wca, I piątek miesiąca

17.15 spowiedź

17.45 Nabożeństwo czerwcowe

18.00 Koronkowa

18.30 + Edyta Seme­niuk /​22 r./

Sob­ota 3 czer­wca, św. Karola Lwangi i Towarzyszy męczenników

17.15 Nabożeństwo I sobotnie

18.00 Wyna­gradza­jąca Niepokalanemu Sercu Maryi i za Rodz­inę Karmelitańską

Niedziela 4 czer­wca, Najświęt­szej Trójcy

8.30 + Czesława, Mieczysław, Paulina, Kon­stanty Borkowscy ++ Borkowskich

i Brud­ków

10.00 +Jan­ina Czerkawska

11.30 Dziękczynna w 11 r. święceń kapłańs­kich ks. Jarosława Siejko


2128 maja 2023

Niedziela 21 maja, WNIEBOW­STĄPI­E­NIE PAŃSKIE

8.00Nabożeństwo majowe i nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego

8.30 + Ewa i Alan Kubów /​10 mc/

10.00 + Joanna, Czesław, Bro­nisław, Stanisława ++ Tomic­kich i Kaszyńskich

11.30 w intencji dzieci I Komunijnych

Poniedzi­ałek 22 maja

17.30 Nabożeństwo majowe i nowenna

18.00 + Hen­ryk Churko ++ Churko

19.00 poświęce­nie pól Klesztów i Kol. Klesztów

Wtorek 23 maja

17.30 Nabożeństwo majowe i nowenna

18.00 Łopuszyńska

18.30 + Jad­wiga Niedźwiedź /​30 dz po śm./

Środa 24 maja, NMP Wspo­moży­cielki Wiernych

17.30 Nabożeństwo majowe i nowenna

Czwartek 25 maja

17.30 Nabożeństwo majowe i nowenna

18.00 Dziękczynna Ryszarda i Hon­o­raty z prośbą o Boże błog. dla całej rodziny

Piątek 26 maja, św. Fil­ipa Neri, DZIEŃ MATKI

17.30 Nabożeństwo majowe i nowenna

18.00 + Regina Chwała /​18 r./ Józef, Ryszard ++ Chwałów

Sob­ota 27 maja

18.40 Nabożeństwo majowe i nowenna

19.00 + Bolesław, Zuzanna, Fran­ciszka, Katarzyna, Wik­tor i Paweł ++ Tomickich

Niedziela 28 maja, ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

8.30 + Czesław i Regina Szczerepa

10.00 ++ Kasperkiewicz

11.10 nabożeństwo majowe

11.30 + Tadeusz Dec /​9 r./


1421 maja 2023

Niedziela 14 maja, 6 Niedziela wielkanocna

8.30 + Fran­ciszek i Emilia Papierz, Jan i Bogu­miła Tatys

10.00 + Salewska

11.15 Nabożeństwo majowe

11.30 za parafian

Poniedzi­ałek 15 maja

17.40 Nabożeństwo majowe

18.00 + Jan­ina, Fran­ciszek Niegoda, Genowefa , Józef, Ste­fan ++ Zaborek

19.00 poświęce­nie pól Roz­toka i Kol. Roz­toka /​w Roztoce/

19.45 poświęce­nie pól Bielin

Wtorek 16 maja, św. Andrzeja Boboli, święto

17.40 Nabożeństwo majowe

18.00 + Marcela, Mar­ian, Krystyna, Zbig­niew ++ Biernikierów

18.30 + Maria Lalik /​30 dz po pg/

19.15 poświęce­nie pól Kol. Pobołow­ice /​przy kapliczce/

Środa 17 maja

17.40 Nabożeństwo majowe

18.00 + Józef Kosik

19.00 poświęce­nie pól Ksaw­erów

19.45 poświęce­nie pól Puszcza

Czwartek 18 maja

17.40 Nabożeństwo majowe

18.00 + Władysław Daniel /​od chrzest­nego syna Mar­i­ana Dąbka/

Piątek 19 maja

17.30 Nabożeństwo majowe i nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego

18.00 + Maria Lalik /​od Kółek Koronkowych/

19.00 spowiedź dzieci klas III i rodziców

Sob­ota 20 maja

17.30 Nabożeństwo majowe i nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego

18.00 + Józef Niegoda /​25 r./ Halina, Anna, Józef ++ Niegodów

18.30 Dziękczynna w 1 r. urodzin Helenki z prośbą o Boże błog.

Niedziela 21 maja, WNIEBOW­STĄPI­E­NIE PAŃSKIE

8.00Nabożeństwo majowe i nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego

8.30 + Ewa i Alan Kubów /​10 mc/

10.00 + Joanna, Czesław, Bro­nisław, Stanisława ++ Tomic­kich i Kaszyńskich

11.30 w intencji dzieci I Komunijnych


714 maja 2023

Niedziela 7 maja, 5 Niedziela wielkanocna

8.30 ++ Siatków, Alek­sander Wiel­gus ++ Wielgusów

10.00 ++ Janiczuków

11.30 + Euge­nia, Bro­nisław, Edward, Zenon, Jan, Ste­fan, Euge­niusz ++ Popek

Poniedzi­ałek 8 maja, św. Stanisława BiM, Uroczystość

17.40 Nabożeństwo majowe

18.00 + Stanisław Witamborski

19.00 poświęce­nie pól Dryszczów

19.45 poświęce­nie pól Stanisławów

Wtorek 9 maja

17.40 Nabożeństwo majowe

18.00 + Bro­nisława i Stanisław Cybulski

19.00 poświęce­nie pól Dębowy Las

19.45 poświęce­nie pól Wołkowiany

Środa 10 maja

17.30 + Adam Grzeszkiewicz /​30 dz po śm.

Nabożeństwo majowe

18.00 + Mar­ian i Jan­ina Matwiejczuk ++ Tatar­cza­ków, ks. Jacek, ks. Stanisław,

dusze w czyśćcu cierpiące

19.00 poświęce­nie pól Annopol

19.45 poświęce­nie pól Syczów

Czwartek 11 maja

17.40 Nabożeństwo majowe

18.00 + Mar­i­anna Popławska, Wiesław Kowal­czyk, Ste­fa­nia Kowalczyk

19.00 poświęce­nie pól Kazimierówka

19.45 poświęce­nie pól Lipinki

Piątek 12 maja

17.40 Nabożeństwo majowe

18.00 + Marek Gruszczyński /​5 mc/​od siostry z rodziną/

Sob­ota 13 maja, DZIEŃ FATIMSKI

17.15 Różaniec Fatim­ski, nabożeństwo majowe

18.00 + Teofil Kuśmier­czuk, Helena, Teofila, Mar­iusz Kuśmier­czuk /​7 r./

18.30 + Jan­ina Krakiewicz /​30 dz po pg/

Niedziela 14 maja, 6 Niedziela wielkanocna

8.30 + Fran­ciszek i Emilia Papierz, Jan i Bogu­miła Tatys

10.00 + Salewska

11.15 Nabożeństwo majowe

11.30 za parafian