• IMG 3500
  • IMG 3336
  • IMG 3449
  • IMG 3440
  • IMG 3418
Jesteś tutaj:Start»Intencje

INTENCJE MSZY ŚWIĘ­TYCH

29 kwiet­nia 2023

Niedziela 2 kwiet­nia NIEDZIELA PAL­MOWA

8.00GORZKIE ŻALE

8.30 + Emilia i Stanisław Sulikowscy

10.00 Dziękczynna w 56 r. ślubu Krystyny i Jana Kawalców

11.30 Dziękczynna w 13 r. urodzin Kacpra Walucha z prośbą o Boże błog.

WIELKI Poniedzi­ałek 3 kwietnia

18.00 + Janusz Lalik /​od rodziny Gawrjołków/

WIELKI Wtorek 4 kwietnia

17.30 + Kaz­imiera i Jan Świderczuk

18.00 + Andrzej Kijańczuk /​9 mc/

WIELKA Środa 5 kwietnia

18.00 + Jan­ina Seme­niuk /r./ ++ Siejków i Semeniuków

WIELKI Czwartek 6 kwiet­nia

ZAKOŃCZE­NIE WIELKIEGO POSTU

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE

WIELKI Czwartek 6 kwiet­nia MSZA WIECZ­ERZY PAŃSKIEJ

18.00 Dziękczynna za dar Kapłaństwa i Eucharys­tii z prośbą o nowe i święte

powoła­nia kapłańskie i zakonne

2324 GODZ­INA ŚWIĘTA

WIELKI Piątek 7 kwietnia

17.15 Nowenna przed Uroczys­toś­cią Bożego Miłosierdzia

17.30 DROGA KRZYŻOWA

18.00 LITUR­GIA MĘKI PAŃSKIEJ

WIELKA Sob­ota 8 kwietnia

9.3016.00 ADO­RACJA PANA JEZUSA W GROBIE

bło­gosław­ieństwo pokarmów

9.00 i 14.00 w koś­ciele

od 9.30 w tere­nie /​wg planu/

19.45 Nowenna przed Uroczys­toś­cią Bożego Miłosierdzia

NIEDZIELA ZMARTWYCH­W­STA­NIA PAŃSKIEGO

20.00 WIG­ILIA PASCHALNA

6.00 REZUREKCJA za parafian

10.00 ++ Mazurek

11.30 + Stanisław Waluch /​16 r./

Chrzest święty: Alek­sander Magier


INTENCJE MSZY ŚWIĘ­TYCH

26 marca – 2 kwiet­nia 2023

Niedziela 26 marca V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

8.30 + Tadeusz Antczak /​14 r./ Jan i Katarzyna Antczak

10.00 Dziękczynna w 94 r. urodzin Jana, 90 r. urodzin Alek­sandry z prośbą

o Boże błog.

11.10 GORZKIE ŻALE

11.30 + Ste­fan i Jan­ina Wołczuk

Poniedzi­ałek 27 marca

17.00 + Władysław, Bogu­miła, Halina ++ Bystrych i Sawczuków

Wtorek 28 marca

7.00 za parafian

Środa 29 marca

17.00 + Bogu­miła Sereda /​od Kółek Koronkowych/

Czwartek 30 marca

17.00 + Ryszard Mro­zowski /​7 r./

Piątek 31 marca REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

9.00 + Bogu­mił Grze­gor­czyk /​2 r./ Jerzy, Mar­i­anna Kublik,

Julia i Ste­fan Grzegorczyk

11.00 + Jerzy Kudrej /​3 r./

16.30 DROGA KRZYŻOWA

17.00 + Władysław Kubów /​16 r./ i Anna Kubów

17.00 + Wiesław Jam­róz, Mar­i­anna Kuczyńska, Lud­wik Kutryj,

Mar­iusz Nowosad

Sob­ota 1 kwiet­nia REKOLEKCJE DZIEŃ SPOWIEDZI

8.30 SPOWIEDŹ

9.00 O Boże błog. opiekę Matki Bożej dla Anny

10.30 SPOWIEDŹKAPLICA

11.00 + Wacław Pałczyński ++ Pałczyńs­kich, Wachów, Malców

16.30 SPOWIEDŹ

17.00 + Władysław, Mieczysław, Roza­lia, Józef, Jan ++ Zawiślak

Niedziela 2 kwiet­nia NIEDZIELA PAL­MOWA

8.00 GORZKIE ŻALE

8.30 + Emilia i Stanisław Sulikowscy

10.00 Dziękczynna w 56 r. ślubu Krystyny i Jana Kawalców

11.30 Dziękczynna w 13 r. urodzin Kacpra Walucha z prośbą o Boże błog.


1926 marca 2023

Niedziela 19 marca IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTULAETARE

8.30 + Ewa i Alan Kubów /​8 mc/

10.00 O Boże błog. dla Anas­tazji w 14 r. urodzin

11.10 GORZKIE ŻALE

11.30 + Helena, Hen­ryk, Jan­ina, Marceli Brudek ++ Borkows­kich i Brudków

Poniedzi­ałek 20 marca, Uroczys­tość Świętego Józefa

12.00 za parafian

17.00 + Mieczysław Waluch /​3 r./

17.30 + Władysław Daniel /​1 mc/​od uczestników/

Wtorek 21 marca

17.00 + Józef Kosik /​im/​

Środa 22 marca

17.00 + Mar­ian i Janusz Lalik /​od Kółek Koronkowych/

Czwartek 23 marca

17.00 + Jan Chaiński i Maria ++ Niegodów

Piątek 24 marca

17.00 Dziękczynna za dar kapłaństwa oo. Pio­tra, Wital­ija, Jerzego i Mikołaja

DROGA KRZYŻOWA

Sob­ota 25 marca, Uroczys­tość Zwias­towa­nia Pańskiego

18.00 + Wiesław Jam­róz /7r./ Mar­i­anna Kuczyńska, Lud­wik Kutryj,

Mar­iusz Nowosad

Niedziela 26 marca V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

8.30 + Tadeusz Antczak /​14 r./ Jan i Katarzyna Antczak

10.00 Dziękczynna w 94 r. urodzin Jana, 90 r. urodzin Alek­sandry z prośbą

o Boże błog.

11.10 GORZKIE ŻALE

11.30 + Ste­fan i Jan­ina Wołczuk


1219 marca 2023

Niedziela 12 marca III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

8.30 + Mar­ian Lalik /​1r./

10.00 ++ Zienkiewiczów i Pochodyłów

11.10 Gorzkie Żale

11.30 + O Boże błog., opiekę Matki Bożej dla Szy­mona w 9 r urodzin

Poniedzi­ałek 13 marca

7.30 + Teresa Neczaj Bujak /​25 greg. /

Wtorek 14 marca

7.00 + Teresa Neczaj Bujak /​26 greg. /

Środa 15 marca

17.00 + Teresa Neczaj Bujak /​27 greg. /

17.30 + Marek Gruszczyński /​3 mc/​od sąsiadów

Czwartek 16 marca

7.30 + Zbig­niew Matysiak

8.00 + Teresa Neczaj Bujak /​28 greg. /

Piątek 17 marca

16.30 + Teresa Neczaj Bujak /​29 greg. /​

17.00 + Katarzyna i Wacław Jasińscy, Bro­nisława i Józef Ruszkiewicz

++ z rodziny

DROGA KRZYŻOWA

Sob­ota 18 marca

8.00 + Teresa Neczaj Bujak /​30 greg./

16.00 + Helena, Hen­ryk, Jan­ina, Marceli Brudek ++ Borkows­kich i Brudków

Niedziela 19 marca IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTULAETARE

8.30 + Ewa i Alan Kubów /​8 mc/

10.00 O Boże błog. dla Anas­tazji w 14 r. urodzin

11.10 GORZKIE ŻALE

11.30 za parafian