• IMG 3500
  • IMG 3336
  • IMG 3449
  • IMG 3440
  • IMG 3418
Jesteś tutaj:Start»Intencje

714 sty­cz­nia 2024

Niedziela 7 sty­cz­nia, Chrzest Pański

8.30 + Julian Tatysiak

10.00 + Józef, Karolina Paterek, Bar­bara i Tadeusz Grzywna

11.30 zbiorowa

- + Leoka­dia i Jan Wój­cik, Kaz­imierz, Cecylia, Hen­ryk, Janusz Pastuszak

- + Bp Ryszard Karpiński

- + Karolina Mordacz

Poniedzi­ałek 8 stycznia

Wtorek 9 stycznia

8.00

Środa 10 stycznia

17.00 Dziękczynna w 1 r. urodzin Alek­san­dra Magier z prośbą o Boże błog.

Czwartek 11 sty­cz­nia

8.00

Piątek 12 stycznia

8.00

Sob­ota 13 stycznia

17.00 + Bro­nisław i Bro­nisława Antonow­icz ++ Kupraczów, Kijańczuków, Kogu­ciuków, Tru­siuków, Sła­womir Kowalczyk

Niedziela 14 sty­cz­nia, 2 niedziela zwykła

8.30 + Jan­ina i Bolesław Prus ++ Prusów, Rogosiów, Zbig­niew Witamborski

10.00 + Zofia Domińczuk /​10 r./ Antoni, Stanisława

i Fran­ciszek Szczepanik

11.30 Dziękczynna w 30 r. urodzin Krzysztofa


31 grud­nia 20237 sty­cz­nia 2024

Niedziela 31 grud­nia, Świętej Rodziny

8.30 + Edward Niegoda /​1 r./

10.00 + + Kitów, Józe­fczuków, Domińczuków, Rud­nic­kich, Urbańs­kich, Głazów,

Steczuków, Emilię Daniel

11.30 Dziękczynna za min­iony rok

Poniedzi­ałek 1 sty­cz­nia Świętej Bożej Rodzicielki

8.30 za parafian

10.00 + Krzysztof Matyszczuk

11.30 + Mieczysław Lip­iak /​im/​

Wtorek 2 sty­cz­nia, św. Bazylego Wielkiego i Grze­gorza z Nazjanzu

17.00

Środa 3 stycznia

Czwartek 4 sty­cz­nia I czwartek miesiąca

17.00 + Hen­ryk Urbański /​2mc/​od siostry z mężem/

Piątek 5 sty­cz­nia, I piątek miesiąca

16.30 spowiedź

17.00 Koronkowa

Sob­ota 6 sty­cz­nia Objaw­ie­nie Pańskie – Trzech Króli

8.30 Wyna­gradza­jąca Najświęt­szemu Sercu Maryi, o Boże błog. dla Rodziny

Szkaplerznej

10.00 + Ryszard, Hen­ryka ++ Boruckich

11.30 O Boże błog. dla Radosława w 18 r urodzin

Niedziela 7 sty­cz­nia, Chrzest Pański

8.30 + Julian Tatysiak

10.00 + Józef, Karolina Paterek, Bar­bara i Tadeusz Grzywna

11.30 zbiorowa

- + Leoka­dia i Jan Wójcik

- + Kaz­imierz, Cecylia i Henryk

- + Janusz


2431 grud­nia 2023

Niedziela 24 grud­nia IV NIEDZIELA ADWENTU - WIG­ILIA

8.30 + Sabina i Edward Krupa

10.00 + Leoka­dia i Stanisław Kryccy ++ Kawalców

11.30 + Fran­ciszek Don­dal­ski /​33 r./ Piątków i Dondalskich

Poniedzi­ałek 25 grud­nia, NAR­O­DZE­NIE PAŃSKIEUROCZYSTOŚĆ

PASTERKA

w kapl­icy 22.00 + Zdzisław Tytuła ++ Tytułów i Fronców

w koś­ciele 24.00 za parafian

8.30 Dziękczynna w 70 r. urodzin i imienin Jana Koguta z prośbą o Boże błog.

10.00 + Ste­fan Kata, Zbig­niew Murak

11.30 + Zofia /​30 r./ Bolesław /​29 r./ ++ Chojnackich

Wtorek 26 grud­nia, św. Szczepana

8.30 Dziękczynna w 90 r. urodzin Alfredy Dudas z prośbą o Boże błog.

10.00 O Boże błog. opiekę Matki Bożej dla Barabary i Zdzisława Witamborskich

w 57 r. ślubu

11.30 + Tadeusz Piątek /​36 r./ ++ Piątków

15.00 ślubna

Środa 27 grud­nia, św. Jana – bło­gosław­ieństwo wina

9.00

Czwartek 28 grud­nia, św. Młodzianków

17.00 + Krzysztof Kuniczuk

17.30 + Zbig­niew Pąk /​1 r./ syn Paweł z rodziną/

Piątek 29 grudnia

17.00 + Helena Lewandowska /​4 r./

Sob­ota 30 grudnia

17.00 + Józefa Błaziak

Niedziela 31 grud­nia, Świętej Rodziny

8.30 + Edward Niegoda /​1 r./

10.00 + + Kitów, Józe­fczuków, Domińczuków, Rud­nic­kich, Urbańs­kich, Głazów,

Steczuków, Emilię Daniel

11.30 Dziękczynna za min­iony rok


1724 grud­nia 2023

Niedziela 17 grud­nia III NIEDZIELA ADWENTU GAUDETE

8.30 + Józef Jańczuk /​32 r./ ++ Jańczuków

10.00 + Zdzisław Tytuła /​24 r./

11.30 + Bro­nisław Pacuła /​18 r./ Feliksa, Stanisław Kazin ++ z rodziny

Poniedzi­ałek 18 grudnia

Wtorek 19 grudnia

7.00

Środa 20 grud­nia

17.00 + Jan­ina Kończak /​8 mc/

Czwartek 21 grud­nia

8.00 za parafian

Piątek 22 grudnia

16.30 różaniec wypominkowy

17.00 za zmarłych w min­ionym roku i wszys­t­kich zmarłych parafian

Sob­ota 23 grudnia

6.30 RORATY

Za Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego

Niedziela 24 grud­nia IV NIEDZIELA ADWENTU - WIG­ILIA

8.30 + Sabina i Edward Krupa

10.00 + Leoka­dia i Stanisław Kryccy ++ Kawalców

11.30 + Fran­ciszek Don­dal­ski /​33 r./ Piątków i Dondalskich