• IMG 3500
  • IMG 3336
  • IMG 3449
  • IMG 3440
  • IMG 3418
Jesteś tutaj:Start»Intencje

Niedziela 8 sty­cz­nia, CHRZEST PAŃSKI

8.30 + Julian Tatysiak /​30 r./

10.00 ++ Boruckich

11.30 + Bolesław, Jan­ina Prus, Zbig­niew Wita­m­borski ++ Prusów i Rogosiów

Poniedzi­ałek 9 stycznia

17.00 + Emilia Daniel /​od Kółek Koronkowych/

Wtorek 10 stycznia

17.00 + Teresa Bujak /​od Kółek Koronkowych/

Środa 11 stycznia

17.00 + Edward Niegoda /​od Kółek Koronkowych/

Czwartek 12 stycznia

17.00 Koronkowa

Piątek 13 stycznia

17.00 + Marek Gruszczyński /​30 dz po śmierci/

Sob­ota 14 stycznia

17.00 + Bro­nisław Antonow­icz i Bro­nisława ++ Antonow­iczów Kupraczów,

Kijańczuków, Kogu­ciuków, Trusiuków

Niedziela 15 sty­cz­nia, 2 niedziela zwykła

8.30 + Jan Pominkiewicz /​39 r./

10.00 +Zofia Domińczuk /9r./ i Antoni, Stanisława i Fran­ciszek Szczepanik

11.30 + Hen­ryk Gro­bel, Maria– Stanisława Kar­cz­marek ++ Zarychtów


1 - 8 sty­cz­nia 2023

Niedziela 1 STY­CZ­NIA 2023, UROCZYS­TOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZI­CIELKI

8.30 + Hen­ryk i Krystyna Wojew­ódzcy, Adela

10.00 + Bro­nisław, Czesław, Joanna Kaszyńscy, Jan, Andrzej, Karolina Tomiccy,

Basia Baj

11.30 + Ryszard Borucki /​33 r./ ++ Boruc­kich i Kra­suniów, Karolina Rudzka

Poniedzi­ałek 2 sty­cz­nia, św. Bazylego i Grzegorza

17.00 + Stanisława Górak /​2 mc/​od pra­cown­ików Kat­edry Archi­wistyki UMCS

Wtorek 3 stycznia

13.30 pogrzeb śp. Edwarda Niegody

17.00 + Ryszard Michal­ski /​30 dz po pogrzebie/

Środa 4 stycznia

17.00 + Andrzej Kijańczuk /​6 mc/

Czwartek 5 sty­cz­nia, I czwartek

18.00 Koronkowa

Piątek 6 sty­cz­nia , Uroczys­tość Objaw­ienia Pańskiego, I piątek

8.30 + Jan­ina Gruszczyńska /​20 r./

10.00 + Józef, Karolina, Zdzisław Paterek, Bar­bara, Tadeusz Grzywna

11.30 + Jacek i Zenon Sitarczuk

Sob­ota 7 sty­cz­nia, I sobota

16.15 Nabożeństwo I soboty

17.00 Wyna­gradza­jąca Niepokalanemu Sercu Maryi; za Rodz­inę Karmelitańską

Niedziela 8 sty­cz­nia, CHRZEST PAŃSKI

8.30 + Julia Tatysiak /​30 r./

10.00 ++ Boruckich

11.30 + Bolesław, Jan­ina Prus, Zbig­niew Wita­m­borski ++ Prusów i Rogosiów


25 grud­nia 20221 sty­cz­nia 2023

Niedziela 25 grud­nia, UROCZYS­TOŚĆ NAR­O­DZENIA PAŃSKIEGO

22.00 ++ Kryc­kich i Kawalców

24.00 za parafian

8.30 + Paulina Cho­miak, Kinga Mazur

10.00 + Antoni /​25 r./ Halina, Feliksa, Fran­ciszek, Mieczysław

++ Łopuszyńs­kich

11.30 + Ste­fan i Roman Kata ++ z rodziny

Poniedzi­ałek 26 grud­nia, św. Szczepana

8.30 + Halina i Arka­diusz Szponar ++ Kijańczuków, Deców, Szponarów,

Stanisław i Wacław Przytuła

10.00 Dziękczynna w 56 r. ślubu Bar­bary i Zdzisława Witamborskich

11.30 + Jan Boczek /​1 r./

Wtorek 27 grud­nia, św. Jana Apostoła

9.00 + Tadeusz Piątek /​35 r./

Środa 28 grud­nia, Świę­tych Młodzianków męczenników

17.00 + Maria Łopuszyńska /​3 mc/​od Heleny Stafińskiej/

Czwartek 29 grudnia

17.00 + Helena Lewandowska /​3 r./

Piątek 30 grudnia

17.00

Sob­ota 31 grudnia

17.00 Dziękczynna za min­iony rok

Niedziela 1 STY­CZ­NIA 2023, UROCZYS­TOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZI­CIELKI

8.30 + Hen­ryk i Krystyna Wojew­ódzcy, Adela

10.00 + Bro­nisław, Czesław, Joanna Kaszyńscy, Jan, Andrzej, Karolina Tomiccy,

Basia Baj

11.30 + Ryszard Borucki /​33 r./ ++ Boruc­kich i Kra­suniów, Karolina Rudzka


1825 grud­nia 2022

Niedziela 18 grud­nia, IV NIEDZIELA ADWENTU

8.30 + Józef Jańczuk /​31 r./ ++ Jańczuków

10.00 + Adela, Władysław, Grze­gorz Łopuszyńscy, Irena, Dar­iusz Biernadzkich

11.30 + Bro­nisława i Teodor Sochoccy ++ Sochoc­kich, Chrząstków,

Ostapiuków

Poniedzi­ałek 19 grudnia

8.00 za parafian

Wtorek 20 grudnia

17.00 Dziękczynna w 89 r. urodzin Alfredy Dudas

Środa 21 grudnia

17.00 + Marek Gruszczyński /​od sąsiadów/

Czwartek 22 grudnia

17.00 za wszys­t­kich, którzy pod­jęli Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka

Poczętego

Piątek 23 grudnia

16.30 Różaniec za zmarłych

17.00 ++ za zmarłych w mija­ją­cym roku i wszys­t­kich zmarłych parafian

Sob­ota 24 grud­nia WIGILIA

6.30 + Fran­ciszek Don­dal­ski /​32 r./ ++ Dondalskich

Niedziela 25 grud­nia, UROCZYS­TOŚĆ NAR­O­DZENIA PAŃSKIEGO

22.00 ++ Kryc­kich i Kawalców

24.00 za parafian

8.30 + Paulina Cho­miak, Kinga Mazur

10.00 + Antoni /​25 r./ Halina, Feliksa, Fran­ciszek, Mieczysław

++ Łopuszyńs­kich

11.30 + Ste­fan i Roman Kata ++ z rodziny

Chrzest : Maja Rakowiecka

Poniedzi­ałek 26 grud­nia, św. Szczepana

8.30 + Halina i Arka­diusz Szponar ++ Kijańczuków, Deców, Szponarów,

Stanisław i Wacław Przytuła

10.00 Dziękczynna w 56 r. ślubu Bar­bary i Zdzisława Witamborskich

11.30 + Jan Boczek /​1 r./