• IMG 3500
  • IMG 3336
  • IMG 3449
  • IMG 3440
  • IMG 3418
Jesteś tutaj:Start»Intencje

411 lutego 2024

Niedziela 4 lutego, 5 niedziela zwykła

8.30 + Katarzyna Piątek ++ Piątków

10.00 + Bro­nisław, Joanna, Czesław Kaszyńscy: Andrzej, Karolina Tomiccy;

Janusz Rzy­cki, Basia Baj

11.30 zbiorowa

- O zdrowie i szczęśliwą oper­ację dla Marii Chomiak

- O Boże bło­gosław­ieństwo w trud­nych sprawach dla Piotra

- o umoc­nie­nie w chorobach dla wszys­t­kich chorych z naszej parafii

- + Stanisław i Hen­ryka Kowal­czuk, Jan­ina i Stanisław Rodak

- + ks. Józef Włosek/​27r./

- Stanisław Romaniuk

- +Teresa, Mar­ian i Janusz Pas­tuszak, abp Józef Życiński /​13 r./ ks. Jacek Bartecki, ks. Stanisława Wawrzyszuka, ks. Józefa Włoska

- + Józefa i Zyg­munt Błaziak

- + Maria Wysocka, Bolesława i Tadeusz Bobeło, Mar­i­anna i Kaz­imierz Portka

- dusze w czyśćcu cierpiące

Poniedzi­ałek 5 lutego, św. Agaty

17.00 za parafian

Wtorek 6 lutego, św. Pawła Miki i Towarzyszy

8.00

Środa 7 lutego

8.00

Czwartek 8 lutego

17.00 + Jan­ina Rot­mańska /​49 r/​i Bolesława

Piątek 9 lutego

17.00 + ks. Jacek Bartecki /​4 r./ od parafian/

Sob­ota 10 lutego

17.00 + Jan i Genowefa Pominkiewicz

Niedziela 11 lutego, 6 niedziela zwykła

8.30 + Jan­ina Wołczuk /​21 r./ ++ Wołczuków

10.00 + Anton­ina, Józef, Katarzyna, Wik­tor, Mar­i­anna ++ Błaszczuk, Paulina

Cho­miak i Kinga Mazur

11.30 za chorych


Niedziela 28 sty­cz­nia, 4 niedziela zwykła

8.30 Józef i Jad­wiga Głaz

10.00 + Ryszard /​37/​Czesława ++ Salews­kich, Karol i Marianna

++ Kier­macz

11.30 + Zbig­niew Domańczuk /​11 r./ ++ Domańczuków, Kondratów,

Wiesław Szwedz­iński

Poniedzi­ałek 29 stycznia

8.00

Wtorek 30 stycznia

Środa 31 sty­cz­nia, św. Jana Bosko

8.00

Czwartek 1 lutego, I czwartek miesiąca

16.00 Ado­racja Najświęt­szego Sakramentu

17.00 + Hen­ryk Urbański /​3mc/​od koleżanek córki ze Spółdzielni

Dębowy Las/​

17.30 Jan­ina Kończak /​10 mc/

Piątek 2 lutego, Ofi­arowanie Pańskie, I piątek miesiąca

8.30

10.00 /​kaplica/​

16.30 spowiedź

17.00 Koronkowa

Sob­ota 3 lutego, I sob­ota miesiąca

16.15 Nabożeństwo I soboty

17.00 Wyna­gradza­jąca Niepokalanemu Sercu Maryi i o Boże błog.

dla parafi­al­nej rodziny szkaplerznej

Niedziela 4 lutego, 5 niedziela zwykła

8.30 + Katarzyna Piątek ++ Piątków

10.00 + Bro­nisław, Joanna, Czesław Kaszyńscy: Andrzej, Karolina Tomiccy;

Janusz Rzy­cki, Basia Baj

11.30 zbiorowa

- Stanisław i Hen­ryka Kowal­czuk, Jan­ina i Stanisław Rodak

- ks. Józef Włosek/​27r./

- Stanisław Romaniuk

- Teresa, Mar­ian i Janusz Pas­tuszak, abp Józef Życiński /​13 r./ ks. Jacek Bartecki

- dusze w czyśćcu cierpiące


2128 sty­cz­nia 2024

Niedziela 21 sty­cz­nia, 3 niedziela zwykła

8.30 + Jan­ina Gruszczyńska /​21 r./ Irena /​30 r./ Jan, Marek, Wacław,

Mał­gorzata ++ Gruszczyńskich

10.00 + Jan­ina i Zyg­munt Swa­towscy, Bernarda i Stanisław Witamborscy,

Jan­ina i Zdzisław Mał­da­chowscy, Władysława i Euge­niusz Jurczuk

11.30 + Mar­iusz Wierzbicki /​13 r./

Poniedzi­ałek 22 stycznia

8.00

Wtorek 23 stycznia

17.00

Środa 24 sty­cz­nia, św. Fran­ciszka Salezego

8.00

Czwartek 25 sty­cz­nia, Nawróce­nie św. Pawła, święto

17.00

Piątek 26 sty­cz­nia, św. biskupów­Ty­mo­teusza i Tytusa

8.00

Sob­ota 27 stycznia

8.00 + Janusz Pas­tuszak /​od Mał­gorzaty i Pio­tra Cichoszów z dziećmi/

Niedziela 28 sty­cz­nia, 4 niedziela zwykła

8.30 Józef i Jad­wiga Głaz

10.00 + Ryszard /​37/​Czesława ++ Salews­kich, Karol i Marianna

++ Kier­macz

11.30 + Zbig­niew Domańczuk /​11 r./ ++ Domańczuków, Kondratów,

Wiesław Szwedz­iński


1421 sty­cz­nia 2024

Niedziela 14 sty­cz­nia, 2 niedziela zwykła

8.30 + Jan­ina i Bolesław Prus ++ Prusów, Rogosiów, Zbig­niew Witamborski

10.00 + Zofia Domińczuk /​10 r./ Antoni Domińczuk, Stanisława

i Fran­ciszek Szczepanik

11.30 Dziękczynna w 30 r. urodzin Krzysztofa

Poniedzi­ałek 15 stycznia

8.00

Wtorek 16 stycznia

8.00

Środa 17 sty­cz­nia św. Antoniego — opata

8.00

Czwartek 18 sty­cz­nia

8.00

Piątek 19 sty­cz­nia, św. Józefa Sebas­tiana Pelczara

8.00

Sob­ota 20 stycznia

Niedziela 21 sty­cz­nia, 3 niedziela zwykła

8.30 + Jan­ina Gruszczyńska /​21 r./ Irena /​30 r./ Jan, Marek, Wacław,

Mał­gorzata ++ Gruszczyńskich

10.00 + Jan­ina i Zyg­munt Swa­towscy, Bernadetta i Stanisław Witamborscy,

Jan­ina i Zdzisław Mał­da­chowscy, Władysława i Euge­niusz Jurczuk

11.30 + Mar­iusz Wierzbicki /​13 r./