• IMG 3500
  • IMG 3336
  • IMG 3449
  • IMG 3440
  • IMG 3418
Jesteś tutaj:Start»Intencje

30 kwiet­nia – 7 maja 2023

4 Niedziela Wielka­nocy 30 kwietnia

8.30 ++ Grzy­wnów: Stanisław, Agnieszka i Antoni

10.00 + Zbig­niew Pąk, Piotr i Karolina Bron­iccy, Czesława i Józef Kubów,

Bro­nisława i Adam Pąk /​od rodziny Pałków/

11.30 + Wanda Gut, Olga Gut, Roza­lia Wasiuk

Poniedzi­ałek 1 maja,

17.40 Nabożeństwo majowe

18.00 + Sabina Urbańska /r./ ++ Urbańs­kich i Raczyńskich

Wtorek 2 maja, św. Atanazego DZIEŃ FLAGI RP

17.30 + Jan­ina Kończak /​30 dz po śm./

Nabożeństwo majowe

18.00 + Janusz Lalik /​od rodziny Kubów/

Środa 3 maja, Najświęt­szej Maryi Panny Królowej Polski

8.40 pod­niesie­nie Flagi RP i Hymn Państ­wowy – przy Pom­niku Niepodległości

9.00 Msza Święta za Ojczyznę i Strażaków poprzed­zona Litanią Loretańska

do NMP

Czwartek 4 maja św. Flo­ri­ana, I Czwartek miesiąca

17.40 Nabożeństwo majowe

18.00 + Andrzej Kijańczuk /​10 mc/

Piątek 5 maja, I piątek miesiąca

17.30 Nabożeństwo majowe, spowiedź

18.00 + Koronkowa

18.30 + Jan­ina Daniel ++ Danielów i Olchowskich

Sob­ota 6 maja, św. Fil­ipa i Jakuba, święto, I sob­ota miesiąca

17.15 Nabożeństwo I soboty

18.00 Wyna­gradza­jąca Niepokalanemu Sercu Maryi; za Rodz­inę Karmelitańską

w naszej parafii

Nabożeństwo majowe

Niedziela 7 maja, 5 Niedziela wielkanocna

8.30 ++ Siatków, Alek­sander Wiel­gus ++ Wielgusów

10.00 ++ Janiczuków

11.30 + Euge­nia, Bro­nisław, Edward, Zenon, Jan, Ste­fan, Euge­niusz ++ Popek


2330 kwiet­nia 2023

3 Niedziela Wielka­nocy 23 kwietnia

8.30 + Mar­ian Kubów /​38 r./ Leszek, Ewa, Alan

10.00 + Zbig­niew Wygadańczuk /​2 r./ Jan­ina, Leon, Jerzy, Łukasz

++ Wygadańczuków

11.30 + Stanisław Dudas /​19 r./ Krzysztof Dudas

Poniedzi­ałek 24 kwiet­nia, św. Woj­ciecha B i M Uroczystość

18.00 + Wale­ria i Władysław Kowalczuk

Wtorek 25 kwiet­nia, św. Marka ewan­ge­listy, święto

18.00 + Marek Gruszczyński /im./od siostry z rodziną/

Środa 26 kwietnia

18.00 + Stanisław i Leszek Domińczuk

Czwartek 27 kwietnia

18.00 + Jan Mar­iusz Fronc /​9 r./ Zdzisława Fronc, Jan Fronc/​25 r./

.

Piątek 28 kwietnia

18.00 + Łukasz Waluch /​24 r./ ++ Waluchów

Sob­ota 29 kwiet­nia, św. Katarzyny Sieneńskiej, święto

18.00 Dziękczynna w 20 r ślubu Mirosławy i Jana Woj­ciecha z prośbą o Boże

błog. i potrzebne łaski

18.30 + Bogu­miła Bystra, Władysław, Anna i Adam Sawczuk

4 Niedziela Wielka­nocy 30 kwietnia

8.30 ++ Grzy­wnów: Stanisław, Agnieszka i Antoni

10.00 + Zbig­niew Pąk, Piotr i Karolina Bron­iccy, Czesława i Józef Kubów,

Bro­nisława i Adam Pąk /​od rodziny Pałków/

11.30 + Wanda Gut, Olga Gut, Roza­lia Wasiuk


16 23 kwiet­nia 2023

2 Niedziela Wielka­nocy czyli Miłosierdzia Bożego 16 kwietnia

8.30 Dziękczynna w 2 r. urodzin Cezarego

10.00 O Boże błog. dla Antoniny w 6 r. urodzin

11.30 + Euge­nia Ruszkiewicz /​12 r/​Jan­ina /​7 r./

15.00 KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

Poniedzi­ałek 17 kwietnia

Wtorek 18 kwietnia

18.00 + Bogu­mił i Władysław Skiba /​od Kółek Koronkowych/

Środa 19 kwietnia

8.00 za parafian

Czwartek 20 kwietnia

18.00 + Władysław Daniel /​2mc/​od Witolda Daniela/

.

Piątek 21 kwietnia

18.00 + Ewa i Alan Kubów /​9 mc/

Sob­ota 22 kwietnia

17.30 + Jan Gabryszewski /​5r./

18.00 + Anna Kamińska /​6 r./

3 Niedziela Wielkanocy

8.30 + Mar­ian Kubów /​38 r./ Leszek, Ewa, Alan

10.00 + Zbig­niew Wygadańczuk

11.30 + Stanisław Dudas /​19 r./ Krzysztof Dudas


INTENCJE MSZY ŚWIĘ­TYCH

1016 kwiet­nia 2023

Poniedzi­ałek w oktawie Wielka­nocy 10 kwietnia

8.30 + Zenon Sitar­czuk /​3 r./ Adela, Euge­niusz, Stanisław , Jacek

10.00 + Mar­i­anna i Alek­sander Błaszczuk, Fran­ciszka i Adolf Szynkaruk

++ Błaszczuków i Szynkaruków

11.20 nowenna

11.30 + Czesława, Władysław, Jerzy War­goccy, Elż­bi­eta i Adam Jańczuk,

ks. Jacek.

Wtorek w oktawie Wielka­nocy 11 kwietnia

17.45 nowenna

18.00 + Jan­ina Kończak /​7 dz/​od Lucjana/

Środa w oktawie Wielka­nocy 12 kwietnia

17.45 nowenna

18.00 + Józef Chaiński /​2r/​i zmarli księża z parafii Klesztów

18.30 + Jan­ina Kończak /​7 dz/​/​od Lucjana/

Czwartek w oktawie Wielka­nocy 13 kwietnia

17.45 nowenna

18.00 + Dziękczynna w 10 r. ślubu Andże­liki i Łukasza Sur­mów z prośbą

o Boże błog.

Piątek w oktawie Wielka­nocy 14 kwietnia

17.45 Nowenna przed Uroczys­toś­cią Bożego Miłosierdzia

18.00 ++ Dzi­ałakiewiczów, Karpińs­kich, ks. StanisłAw, Jacek, dusze

w czyśćcu cierpiące

Sob­ota w oktawie Wielka­nocy 15 kwietnia

17.45 Nowenna przed Uroczys­toś­cią Bożego Miłosierdzia

18.00 + Lucyna i Ryszard Matysiak

2 Niedziela Wielka­nocy czyli Miłosierdzia Bożego 16 kwietnia

8.30 Dziękczynna w 2 r. urodzin Cezarego

10.00 O Boże błog. dla Antoniny w 6 r. urodzin

11.30 + Euge­nia Ruszkiewicz /​12 r/​Jan­ina /​7 r./

15.00 KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA