• kosciol www
  • DSC 0234
  • DSC 0120
  • DSC 0117
  • IMG 3500
  • IMG 3449
Jesteś tutaj:Start»Intencje

29 października 2022

Niedziela 2 października, XXVII niedziela zwykła

8.30 + Fran­ciszek, Teresa i Kaz­imierz Dondalscy

10.00 + Józef Molenda /​2 mc/​od córki Anny z rodziną/

11.00 Różaniec

11.30 + Euge­niusz Macioszek ++ Macioszków i Łucyków

Poniedzi­ałek 3 października

16.30 Różaniec

17.00 + Jan Białek, Mar­i­anna i Ignacy Białek

Wtorek 4 października, św. Fran­ciszka z Asyżu

16.30 Różaniec

17.00 + ks. Stanisław Wawrzyszuk /​23 r./

Środa 5 października, św. Faustyny

16.30 Różaniec

17.00 + Andrzej Kijańczuk /​3 mc/

Czwartek 6 października, I czwartek miesiąca

16.00 Ado­racja Pana Jezusa

16.30 Różaniec

17.00 + Wacław Gruszczyński /​3 r./ ++ Gruszczyńskich

Piątek 7 października, NMP Różań­cowej, I piatek

16.15 spowiedź

16.30 Różaniec

17.00 Koronkowa

Sob­ota 8 października, św. Brygidy

16.30 Różaniec

17.00 Dziękczynna w 14 r. ślubu Emilii i Jarosława i 40 r. urodzin

Jarosława

17.30 + Maria Łopuszyńska /​od Anny i Marzeny/

Niedziela 9 października, XXVIII niedziela zwykła

8.30 + Zofia i Józef Pominkiewicz

10.00

11.30 + Zbig­niew Domińczuk, Stanisława i Stanisław, Mar­i­anna i Józef Lis


25 wrześ­nia – 2 października 2022

Niedziela 25 wrześ­nia, XXVI niedziela zwykła

8.30 + Ste­fan Gut /1r./

10.00 Dziękczynna za trud wychowa­nia z prośbą o Boże błog. w 90 r.

urodzin dla Jadwigi

11.30 + Irena Siejko /​15 r./ ++ Seme­niuków i Siejków

Poniedzi­ałek 26 września

8.00 za parafian

11.00 pogrzeb

Wtorek 27 wrześ­nia, św. Win­cen­tego a Paulo

18.00 + Jan Fronc /​24 r./

Środa 28 wrześ­nia, św. Wacława

15.00 Koronka na uli­cach wsi i miast ISKRA MIŁOSIERDZIA

18.00 Dziękczynna w 1 r. urodzin Jasia Piątka z prośbą o Boże błog.

Czwartek 29 wrześ­nia, Świ­etych Archan­iołów Michała, Gabriela

i Rafała – święto

8.00

Piątek 30 wrześ­nia, św. Hieronima

18.00 + Zyg­munt Swa­towski, Ste­fan Kon

18.30 + Arka­diusz Bogucki /​6 r./ ++ Linkows­kich i Boguckich

Sob­ota 1 października

16.15 Nabożeństwo I soboty

16.30 Różaniec

17.00

Niedziela 2 października, XXVII niedziela zwykła

8.30 + Fran­ciszek, Teresa i Kaz­imierz Dondalscy

10.00 + Józef Molenda /​2 mc/​od córki Anny z rodziną/

11.30 + Euge­niusz Macioszek ++ Macioszków i Łucyków


1825 wrześ­nia 2022

Niedziela 18 wrześ­nia, XXV niedziela zwykła

8.30 + Piotr, Jacek, Genowefa, Jakub, Helena ++ Zawalskich

i Kołodziejs­kich

10.00 O Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Mariki w 16 r. urodzin

11.30 + Arka­diusz Kończak /​28 r./

Poniedzi­ałek 19 września

17.00 + Alfreda Mirzwa /​30 dz po śm./

Wtorek 20 wrześ­nia, św. Andrzeja Kim Tae­gon i towarzyszy

8.00 za parafian

Środa 21 wrześ­nia, św. Mateusza

18.00 + Ewa i Alan Kubów /​2 mc/​od sąsiadów

Czwartek 22 września

18.00

Piątek 23 wrześ­nia, św. Pio z Pietrelciny

8.00

Sob­ota 24 września

18.00 Dziękczynna w 1 r. ślubu Grze­gorza i Antoniny z prośbą o Boże błog.

i opiekę Bożą dla Huberta

Niedziela 25 wrześ­nia, XXVI niedziela zwykła

8.30 + Ste­fan Gut /1r./

10.00

11.30 + Irena Siejko /​15 r./ ++ Seme­niuków i Siejków


Niedziela 11 wrześ­nia, XXIV niedziela zwykła

8.30 + Bolesław Bobeło /​3 r./ ++ z rodziny

10.00 + Jan­ina, Michał, Jan ++ Futymów, Ste­fan Kata

11.30 + Zofia, Stanisław /​7 r./ Euge­niusz /​2 r./

Poniedzi­ałek 12 września

18.00 za parafian

Wtorek 13 wrześ­nia, św. Jana Chry­zos­toma bp.

18.00 + Urszula Grzy­wna /​10 mc/

Środa 14 wrześ­nia, Pod­wyższenia Krzyża Świętego, święto

18.00

Czwartek 15 wrześ­nia, Najświęt­szej Maryi Panny Bolesnej

18.00+ Nar­cyza Toporowska /​7 r./ ++ Toporows­kich i Chomiaków

Piątek 16 wrześ­nia św. Kor­neliusza i Cypriana

18.00 O Boże błog. i potrzebne łaski dla Wik­torii w 13 r. urodzin

Sob­ota 17 września

18.00 + Jan­ina Seme­niuk /2r./ Tadeusz i Edyta Semeniuk

Niedziela 18 wrześ­nia, XXV niedziela zwykła

8.30 + Piotr, Jacek, Genowefa, Jakub, Helena ++ Zawalskich

i Kołodziejs­kich

10.00 O Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Mariki w 16 r. urodzin

11.30 + Arka­diusz Kończak /​28 r./