• IMG 3500
  • IMG 3336
  • IMG 3449
  • IMG 3440
  • IMG 3418
Jesteś tutaj:Start»Intencje

INTENCJE MSZY ŚWIĘ­TYCH 815 sierp­nia 2021 r.

Niedziela 8 sierp­nia, XIX Niedziela zwykła

8.30 O zdrowie dla Wiesława Jaroszyńskiego i życie wieczne z Bogiem

dla zmarłych: Heleny i Fran­ciszka Kubańs­kich i zm. z rodziny

10.00 + Bro­nisława i Fran­ciszek Łopuszyńscy

11.30 Dziękczynna w 18 r. urodzin Dami­ana z prośbą o Boże błog.

Poniedzi­ałek 9 sierp­nia, św. Teresy Benedykty, święto

17.00 O Boże błog. i potrzebne łaski dla Michała w 10 r. urodzin

Wtorek 10 sierp­nia, św. Wawrzyńca, wspomn.

17.00 + Danuta Mro­zowska /​30 dz po śm./

Środa 11 sierp­nia, św. Klary

17.00 Dziękczynna w 12 r. urodzin Eryka z prośbą o zdrowie, potrzebne łaski

dla niego oraz dla Wik­torii i Szymona

Czwartek 12 sierpnia

17.00 + Krzysztof Matyszczuk /​7 mc/

Piątek 13 sierp­nia Dzień Fatimski

16.30 Różaniec

17.00 + Józef Chaiński /​4 mc/

Sob­ota 14 sierp­nia, św. Maksy­mil­iana Marii Kolbego

14.00 ślubna

16.00 ślubna

19.00 za zmarłych parafian

Niedziela 15 sierp­nia, WNIEBOWZ­IĘ­CIE NMP, ODPUST PARAFIALNY,

DZIĘKCZYNIE­NIE ZA PLONY

8.30 + Stanisława Malec, Mar­ian, Danuta i Stanisław Karpiuk

12.00 SUMA ODPUS­TOWA z pro­cesją I BŁO­GOSŁAW­IEŃSTWO WIEŃCÓW

DOŻYNKOWYCH


Niedziela 1 sierp­nia, XVIII Niedziela zwykła

8.30 + Anna Kubów /​27 r./ i Władysław Kubów

10.00 + Władysława i Zbig­niew Jur­czuk, Krzysztof Mał­da­chowski, Anna Sikora

11.30 + Anton­ina Błaszczuk /​28 gr./

Poniedzi­ałek 2 sierp­nia

17.00 + Anton­ina Błaszczuk /​29 gr./

Wtorek 3 sierpnia

17.00 + Anton­ina Błaszczuk /​30 gr./

Środa 4 sierp­nia, św. Jana Marii Vianneya

17.00 W intencji Kółek Koronkowych i ich rodzin, o Boże błog.

Czwartek 5 sierp­nia, I czwartek miesiąca

16.30 Ado­racja Najświęt­szego Sakramentu

17.00 + Władysław, Mieczysław, Roza­lia i Józef ++ Zawiślaków

Piątek 6 sierp­nia PRZEMIE­NIE­NIE PAŃSKIE I piątek miesiąca

8.00 spowiedź

8.30 + Dar­iusz Kamiński /​23 r./

10.00 + Stanisław Ostrowski ++ Krzy­wic­kich i zm. na obczyźnie /​KAPLICA/​

Sob­ota 7 sierp­nia I sob­ota miesiąca

16.15 Nabożeństwo I soboty

17.00 O Boże błog. dla Koła Różań­cowego z Bielina

Niedziela 8 sierp­nia, XIX Niedziela zwykła

8.30 + Helena i Fran­ciszek Kubańscy ++ z rodziny

10.00 + Bro­nisława i Fran­ciszek Łopuszyńscy

11.30 Dziękczynna w 18 r. urodzin Damiana


INTENCJE MSZY ŚWIĘ­TYCH

25 lipca – 1 sierp­nia 2021 r.

Niedziela 25 lipca, XVII Niedziela zwykła

8.30 + Czesława i Stanisław Kogut, Mar­iusz Wierzbicki

10.00 + Danuta Borkowska, Władysław i Maria Kowalczuk

11.30 + Antoni, Wanda, Helena, Hen­ryk Jaroszyńscy ++ Deców

i Kasperkiewiczów, Halina Romanowska

Poniedzi­ałek 26 lipca, św. Joachima i Anny

18.00 + Tadeusz Kwaśnik /​6 r./ Jan /​26 r./ ++ Kwaśników

Wtorek 27 lipca

18.00 + Helena Ciupa

Środa 28 lipca,

18.00 + Anton­ina Błaszczuk /​24 greg./

Czwartek 29 lipca, św. Marty

18.00 + Jan Białek /​30 dz po śm./

Piątek 30 lipca

18.00 + Anton­ina Błaszczuk /​26 greg./

Sob­ota 31 lipca , św. Ignacego z Loy­oli wspom.

18.00 + Stanisław Gabryszewski /​1 r./

18.30 + Anton­ina Błaszczuk /​27 greg./

Niedziela 1 sierp­nia, XVIII Niedziela zwykła

8.30 + Anna Kubów /​27 r./ i Władysław Kubów

10.00 + Władysława

11.30 + Anton­ina Błaszczuk /​28 gr./


INTENCJE MSZY ŚWIĘ­TYCH 1825 lipca 2021 r.

Niedziela 18 lipca, XVI Niedziela zwykła

8.30 + Fran­ciszek Stad­nicki /​18 r./ ++ Stadnickich

10.00 + Bogusław Tatys /​9 r./ Hen­ryka Borucka /​29 r./ ++ Boruc­kich, Krasunów

i Tatysów

11.30 + Maria Kon­drat /​25 r./ i Stanisław, Zbig­niew, Kon­stanty, Franciszka

Domańczuk, Wiesław Szwedz­iński ++ Rudzkich

Poniedzi­ałek 19 lipca

18.00 + Krzysztof Matyszczuk /​6 mc/

18.00 + Anton­ina Błaszczuk /​15 gr./

Wtorek 20 lipca, bł. Czesława wspom.

18.00 + Bogu­mił Grze­gor­czyk ++ rodz­iców i rodzeństwo

18.00 + Anton­ina Błaszczuk /​16 gr./

Środa 21 lipca,

18.00 + Tadeusz Seme­niuk /​29 r./

18.30 + Anton­ina Błaszczuk /​17 gr./

Czwartek 22 lipca, św. Marii Mag­daleny wspom.

18.00 + Anton­ina Błaszczuk /​18 greg./

Piątek 23 lipca, św. Bry­gidy, Patronki Europy, święto

18.00 + Władysław Fur­mańczuk /​33 r./ Helena ++ Wierzbic­kich i Furmańczuków

18.30 + Anton­ina Błaszczuk /​19 greg./

Sob­ota 24 lipca , św. Kingi wspom.

18.00 + Krzysztof Dudas

18.30 Dziękczynna w 30 r. ślubu Jolanty i Jarosława Bureć z prośbą o Boże błog.

Niedziela 25 lipca, XVII Niedziela zwykła

8.30 + Czesława i Stanisław Kogut, Mar­iusz Wierzbicki

10.00 + Danuta Borkowska, Władysław i Maria Kowalczuk

11.30 + Antoni, Wanda, Helena, Hen­ryk Jaroszyńscy ++ Deców

i Kasperkiewiczów