• IMG 3500
  • IMG 3336
  • IMG 3449
  • IMG 3440
  • IMG 3418
Jesteś tutaj:Start»Intencje

INTENCJE MSZY ŚWIĘ­TYCH 815 maja 2022

Niedziela 8 maja 4 NIEDZIELA WIELKANOCNA

8.30 + Jan­ina i Bolesław ++ Siatków, Alek­sander Wiel­gus ++ Wielgusów

10.00 + Stanisława Janiczuk

11.10 Nabożeństwo majowe

11.30 + Stanisław Sza­juk ++ Sza­juków, Joanna i Szczepan Raczkiewicz

Poniedzi­ałek 9 maja, św. Stanisława biskupa i męczen­nika Uroczystość

17.30 Nabożeństwo majowe

18.00 ++ Cybul­s­kich i Polewiaków, Mar­iusz Pietryczuk

19.00 poświęce­nie pól Dryszczów

19.45 poświęce­nie pól Stanisławów

Wtorek 10 maja

17.30 Nabożeństwo majowe

18.00 + Jan­ina i Mar­ian Matwiejczuk ++ Matwiejczuków, Tatar­cza­ków, ks. Jacek i Stanisław, dusze w czyśćcu cierpiące

19.00 poświęce­nie pól Dębowy Las

19.45 poświęce­nie pól Wołkowiany

Środa 11 maja

17.30 Nabożeństwo majowe

18.00 + Maria 23 greg.

19.00 poświęce­nie pól Roz­toka i Kol. Roztoka

19.45 poświęce­nie pól Bielin

Czwartek 12 maja

17.30 Nabożeństwo majowe

18.00 + Maria 24 greg.

19.00 poświęce­nie pól Kazimierówka

19.45 poświęce­nie pól Lipinki

Piątek 13 maja, DZIEŃ FATIMSKI

17.00 Nabożeństwo fatimskie

17.30 Nabożeństwo majowe

18.00 + Urszula Grzy­wna /​6mc/​

19.00 poświęce­nie pól Ksawerów

Sob­ota 14 maja, św. Macieja Apos­toła, święto

17.30 Nabożeństwo majowe

18.00 + Władysława, Mieczysław, Roza­lia, Józef, Jan ++ Zawiślak

18.30 + Maria i Euge­niusz Murak

Niedziela 15 maja 5 NIEDZIELA WIELKANOCNA

8.30 + Zenon Duda, Zuzanna i Bolesław ++ Dudów

10.00 + + Salewskich

11.10 Nabożeństwo majowe

11.30 Dziękczynna w 25 r. święceń prezbit­er­atu pro­boszcza Tomasza


INTENCJE MSZY ŚWIĘ­TYCH 18 maja 2022

Niedziela 1 maja 3 NIEDZIELA WIELKANOCNA

8.30 + Sabina Urbańska

10.00 + Helena, Wacław, Kaz­imierz Dąbrowscy

11.30 + Zuzanna, Mar­ian, Andrzej, Edward, Helena ++ Borzęckich

Poniedzi­ałek 2 maja, DZIEŃ FLAGI RP

17.30 Nabożeństwo majowe

18.00 + Joanna, Bro­nisław, Czesław Kaszyńscy, Andrzej, Karolina, Stanisława

Tomiccy ++ Kaszyńs­kich i Tomickich

18.30 O szczęśliwe zdanie matury

Wtorek 3 maja, Najświęt­szej Maryi Panny, Królowej Pol­ski, Uroczystość

9.00 za Ojczyznę i Strażaków

Środa 4 maja, św. Floriana

17.30 Nabożeństwo majowe

18.00 + Władysława i Alek­sander Szewczuk

18.30 + Mar­i­anna Popławska, Wiesław i Ste­fa­nia Kowalczyk

Czwartek 5 maja, I czwartek miesiąca

17.00 Ado­racja Najśw. Sakramentu

17.30 Nabożeństwo majowe

18.00 + Jan­ina Daniel /r./

Piątek 6 maja, św. Fil­ipa i Jakuba, I piątek miesiąca

17.00 Ado­racja Najśw. Sakra­mentu i spowiedź

17.30 Nabożeństwo majowe

18.00 Koronkowa

18.30 + Stanisław i Leszek Domińczuk

Sob­ota 7 maja, I sob­ota miesiąca

16.45 Nabożeństwo I soboty

17.30 Nabożeństwo majowe

18.00 + Stanisław i Stanisława Olszewscy

18.30 + Mieczysław Seme­niuk /​1 r./

Niedziela 8 maja 4 NIEDZIELA WIELKANOCNA

8.30 + Jan­ina i Bolesław ++ Siatków, Alek­sander Wiel­gus ++ Wielgusów

10.00 + Stanisława Janiczuk

11.10 Nabożeństwo majowe

11.30 + Stanisław Sza­juk ++ Sza­juków, Joanna i Szczepan Raczkiewicz


INTENCJE MSZY ŚWIĘ­TYCH 24 kwiet­nia –1 maja 2022

Niedziela 24 kwiet­nia 2 NIEDZIELA WIELKANOCNA

czyli MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

8.30 + Stanisław Grzy­wna /r./ Agnieszka i Antoni ++ Grzywnów

10.00 O Boże błog. opiekę Matki Bożej dla Antoniny z ok. 5 r. urodzin

11.30 + Jan Gabryszewski

15.00 Godz­ina Miłosierdzia

Poniedzi­ałek 25 kwiet­nia, św. Marka Ewangelisty

8.00 + Maria Majkutewicz 7 gr.

Wtorek 26 kwiet­nia, św. Woj­ciecha, Uroczystość

17.00 + Maria Majkutewicz 8 gr.

Środa 27 kwietnia,

18.00 + Maria Majkutewicz 9 gr.

Czwartek 28 kwietnia

17.30 + Stanisław Dudas /​18 r./ ++ Dudasów

18.00 O Boże błog. dla Anny i Janusza Pas­tusza­ków w 38 r. ślubu i potrzebne łaski dla całej rodziny

Piątek 29 kwietnia

18.00 + Łukasz Waluch/​23 r./ ++ Waluchów

19.00 + Jan Mar­iusz Fronc /​8 r./ ++ Fronców

Sob­ota 30 kwietnia

17.30 + Wacław Głaz /​od syna Kaz­imierza z rodziną/

18.00 Dziękczynna w 19 r. ślubu Mirosławy i Jana z prośbą o Boże błog.

18.30 Dziękczynna w 25 r. ślubu Jolanty i Józefa Chwałów z prośbą o Boże błog.

i opiekę Matki Bożej

Niedziela 1 maja 2 NIEDZIELA WIELKANOCNA

8.30 + Sabina Urbańska

10.00 + Helena, Wacław, Kaz­imierz Dąbrowscy

11.30 + Zuzanna, Mar­ian, Andrzej, Edward, Helena ++ Borzęckich


Poniedzi­ałek w Oktawie Wielka­nocny 18 kwietnia

8.30 + Władysław i Wale­ria Kowalczuk

10.00 + Zbig­niew Wygadańczuk

11.30 + Czesława, Władysław, Jerzy ++ War­goc­kich, Elż­bi­eta i Adam Jańczuk,

ks. Jacek

Chrzest Święty Bianki Kijańczuk

Wtorek w Oktawie Wielkanocny19 kwietnia

17.45 Nowenna przed Świętem Miłosierdzia Bożego

18.00 + Maria Majkutewicz 1 gr.

Środa w Oktawie Wielka­nocny 20 kwietnia

17.45 Nowenna przed Świętem Miłosierdzia Bożego

18.00 + Maria Majkutewicz 2 gr.

Czwartek w Oktawie Wielka­nocy 21 kwietnia

17.45 Nowenna przed Świętem Miłosierdzia Bożego

18.00 + Mr.aria Majkutewicz 3 g

Piątek w Oktawie Wielka­nocy 22 kwietnia

17.45 Nowenna przed Świętem Miłosierdzia Bożego

18.00 + Władysława Tates /​6 mc/​od rodziny Steczuków

Sob­ota w Oktawie Wielka­nocy 23 kwietnia

17.45 Nowenna przed Świętem Miłosierdzia Bożego

18.00 ++ Mar­czews­kich + Urszula Grzy­wna, Anna Grze­siak, Tadeusz Marczewski,

Czesław Mar­czewski

Niedziela 24 kwiet­nia 2 NIEDZIELA WIELKANOCNA

czyli MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

8.30 + Stanisław Grzy­wna /r./ Agnieszka i Antoni ++ Grzywnów

10.00 O Boże błog. opiekę Matki Bożej dla Antoniny z ok. urodzin

11.30 + Jan Gabryszewski

15.00 Godz­ina Miłosierdzia