• kosciol www
  • DSC 0234
  • DSC 0120
  • DSC 0117
  • IMG 3500
  • IMG 3449
Jesteś tutaj:Start»Intencje

714 sierp­nia 2022

Niedziela 7 sierp­nia, XIX niedziela zwykła

8.30 ++ Kubańskich

10.00 + Cecylia i Adam Molenda /​r./

11.30 O Boże błog. dla Eryka w 13 r. urodzin i błog. dla Wiktorii

i Szy­mona

Poniedzi­ałek 8 sierp­nia, św. Dominika

8.00 za parafian

Wtorek 9 sierp­nia św. Teresy Benedykty od Krzyża, święto

17.00

Środa 10 sierp­nia, św. Wawrzyńca

8.00

Czwartek 11 sierp­nia, św. Klary

17.00

Piątek 12 sierpnia

17.00 + Urszula Grzy­wna /​9mc/​

Sob­ota 13 sierp­nia, Dzień Fatimski

16.30 Różaniec

17.00 O Boże błog. dla Karola w 17 r. urodzin i Patryka

w 28 r. urodzin

17.30 Dziękczynna w 17 r ślubu Justyny i Adama Tates z prośbą

o Boże błogosławieństwo

Niedziela 14 sierp­nia, XX niedziela zwykła

8.30 + Anna Kubów /​25 r./ Władysław Kubów

10.00 + Władysława i Zbig­niew Jurczuk

11.00 Mod­l­itwa wypominkowa za zmarłych

11.30 za zmarłych parafian

Pro­cesja na cmentarz


INTENCJE MSZY ŚWIĘ­TYCH 31 lipca – 7 sierp­nia 2022

Niedziela 31 lipca, XVIII niedziela zwykła

8.30 + Emilia Papierz, Fran­ciszek /​50 dz po śm./

10.00 Dziękczynna w 35 r. ślubu Teresy i Andrzeja z prośbą

o Boże błog.

11.30 ++ Tomic­kich – Bolesław, Zuzanna

Poniedzi­ałek 1 sierp­nia, św. Marii Alfonsa Liguoriego

17.00 + Józef Kosik ++ Kosików/​od sąsiadów/

Wtorek 2 sierpnia

8.00 za parafian

Środa 3 sierpnia

17.00

Czwartek 4 sierp­nia, św. Jana Marii Vian­neya, I Czwartek miesiąca

17.00 + Dar­iusz Kamiński /​25 r./

Piątek 5 sierp­nia, I Piątek miesiąca

16.30 spowiedź

17.00 O Boże błog. dla Michała w 11 r. urodzin

17.30 Koronkowa

Sob­ota 6 sierp­nia, Przemie­nie­nie Pańskie, święto

7.45 Nabożeństwo I soboty

8.30 + Andrzej Kijańczuk /​30 dz po pogrzebie/

10.00 ++ Krzy­wic­kich i Ostrowskich

Niedziela 7 sierp­nia, XIX niedziela zwykła

8.30 ++ Urbańskich

10.00 + Cecylia i Adam Molenda /​r./

11.30 O Boże błog. dla Eryka w 13 r. urodzin i błog. dla Wiktorii

i Szy­mona


INTENCJE MSZY ŚWIĘ­TYCH 2431 lipca 2022

Niedziela 24 lipca, XVII niedziela zwykła

8.30 + Wacław Głaz /​od syna Edwarda z żoną i rodziną/

10.00 + Bogusław Tatys /​10 r./ ++ Tatysów, Boruc­kich i Krasunów

11.30 + Władysław Pieróg /​22 r./ ++ Pieróg i Krasów

Poniedzi­ałek 25 lipca, św. Jakuba Apostoła

18.00 + Krzysztof Mał­da­chowski, Anna Sikora

18.30 Dziękczynna w 30 r. ślubu Anny i Jacka z prośbą o Boże błog.

Wtorek 26 lipca, św. Joachima i Anny

18.00 Dziękczynna w 30 r. ślubu Ewy i Andrzeja Zając z prośbą o błog. Boże

Środa 27 lipca

18.00 + Helena Ciupa ++ Mordaczów

18.30 + Wiesław Szwedz­iński /​40 r./

Czwartek 28 lipca

18.00 + Jan­ina, Bolesław Rot­mańscy, Józefa i Bro­nisławaNeczaj, Maria i Stanisław

Nosal; Rita Spadini

Piątek 29 lipca, św. Marty

18.00 + Zbig­niew Murak /​30 dz po pogrze­bie od uczest­ników pogrzebu/

Sob­ota 30 lipca

18.00 + + Lenkiewiczów, Matysi­aków, Seredów, Piątków, Prze­mek Miazga

Niedziela 31 lipca, XVIII niedziela zwykła

8.30 + Emilia Papierz, Fran­ciszek /​50 dz po śm./

10.00 Dziękczynna w 35 r. ślubu Teresy i Andrzeja z prośbą o Boże błog.

11.30 ++ Tomic­kich – Bolesław, Zuzanna


1724 lipca 2022

Niedziela 17 lipca, 16 niedziela zwykła

8.30 + Fran­ciszek Stad­nicki /​19 r./ ++ z rodziny

10.00 + Mar­i­anna i Alek­sander Błaszczuk, Fran­ciszka i Adolf Szynkaruk

++ Błaszczuków i Szynkaruków

11.30 + Maria Kon­drat i Stanisław ++ Domańczuków, Wiesław Szwedziński,

Władysława Rudzka

Poniedzi­ałek 18 lipca

18.00 za parafian

Wtorek 19 lipca

18.00 + Czesław Toporowski /im./ ++ Toporowskich

Środa 20 lipca

18.00 + Wacław Michal­ski /​30 dz po pogrzebie/

Czwartek 21 lipca

18.00 + Tadeusz Seme­niuk /​30 r./ Edyta, Jan­ina Semeniuk

Piątek 22 lipca, św. Marii Mag­daleny, święto

18.00 + Wiesław Fle­jszer /​30 dz po pogrzebie/

18.30 Dziękczynna w 4 r. urodzin Jana Bochni­aka z prośbą o Boże błog.

Sob­ota 23 lipca, św. Bry­gidy, Patronki Europy, święto

18.00 + Czesława i Stanisław Kogut, Mar­iusz Wierzbicki

18.30 + Władysław Fur­mańczuk /​34 r./ Helena Furmańczuk

Niedziela 24 lipca, 17 niedziela zwykła

8.30 + Wacław Głaz /​od syna Edwarda z żoną i rodziną/

10.00 + Bogusław Tatys /​10 r./ ++ Tatysów, Boruc­kich i Krasunów

11.30 + Władysław Pieróg /​22 r./ ++ Pieróg i Krasów