• IMG 3500
  • IMG 3336
  • IMG 3449
  • IMG 3440
  • IMG 3418
Jesteś tutaj:Start»Aktu­al­ności

W dniu 9 lutego 2020 r. w szpi­talu w Chełmie zmarł ks. Jacek Bartecki, pro­boszcz parafii.

Pogrzeb odbędzie się w środę, 12 lutego br.:

10.00Msza św. żałobna – parafia pw. Wniebowz­ię­cia NMP w Klesz­towie

14.00Msza św. pogrze­bowa – parafia pw. Najświęt­szego Serca Pana Jezusa w Tomas­zowie Lubel­skim (ul. Lwowska 52). Po Mszy św. nastąpi złoże­nie ciała Zmarłego na cmen­tarzu parafi­al­nym w Tomas­zowie Lubelskim.


Pasterką nazy­wamy Mszę Świętą spra­wowaną w nocy z 24 na 25 grud­nia, którą katol­icy rozpoczy­nają obchody Uroczys­tości Nar­o­dzenia Pańskiego. Biorąc pod uwagę porządek litur­giczny, należy ona już do I dnia Świąt Bożego Nar­o­dzenia. Jej nazwa naw­iązuje do pasterzy, którzy zjaw­ili się w Betle­jem w sta­jence.


Pasterką nazy­wamy Mszę Świętą spra­wowaną w nocy z 24 na 25 grud­nia, którą katol­icy rozpoczy­nają obchody Uroczys­tości Nar­o­dzenia Pańskiego. Biorąc pod uwagę porządek litur­giczny, należy ona już do I dnia Świąt Bożego Nar­o­dzenia. Jej nazwa naw­iązuje do pasterzy, którzy zjaw­ili się w Betle­jem w sta­jence.