• IMG 3500
  • IMG 3336
  • IMG 3449
  • IMG 3440
  • IMG 3418
Jesteś tutaj:Start»Aktu­al­ności

190,295 Adwent Zdjęcia Stockowe - 123RF

Raduj się ziemio Gość z Nieba przychodzi


21 listopada w koś­ciele pw. Św. Rodziny (os. Słoneczne) odbędą się Chełm­skie obchody Świa­towego Dnia Młodzieży. Wydarze­nie ma na celu wspólną mod­l­itwę oraz zaprosze­nie młodych na spotkanie z Papieżem Fran­ciszkiem w 2023 r., które odbędzie się w Lizbonie. Uroczys­tości rozpoczną się od Mszy św. o godz. 17.00, której prze­wod­niczyć będzie Bp Adam Bab. Po liturgii uwiel­bi­e­nie Boga poprowadzi zespół Good God. Świadectwem z życia wiarą podzieli się Tymo­teusz Filar. Hasłem tego wydarzenia są słowa wybrane przez Ojca Św.: „Wstań. Ustanaw­iam cię świad­kiem tego co zobaczyłeś” Dz 26,16.

Zapraszamy kandy­datów do bierz­mowa­nia, młodzież szkół śred­nich do wspól­nego spotka­nia. Bądźmy świad­kami wiary w naszej społeczności lokalnej.


środa 3 listopada

Wołkowiany, Dębowy Las, Kol. Pobołowice

czwartek 4 listopada

Puszcza, Lipinki, Ksaw­erów, Kol. Klesztów, Kazimierówka

sob­ota 6 listopada/​w kaplicy/

Annopol, Syczów, Stanisławów, Dryszczów

poniedzi­ałek 8 listopada

Klesztów, Roz­toka, Kol. Roz­toka, Bielin