• IMG 3500
  • IMG 3336
  • IMG 3449
  • IMG 3440
  • IMG 3418
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»Ogłoszenia dusz­paster­skie

Ogłoszenia duszpasterskie

VI NIEDZIELA WIELKA­NOCNA 14 maja 2023 r.

1.Za tydzień 21 maja w Uroczys­tość Wniebow­stąpi­enia Pańskiego o godz. 11. 30 jede­naś­cioro dzieci z naszej parafii przyjmie po raz pier­wszy Pana Jezusa w Komu­nii Świętej. Oga­r­ni­amy mod­l­itwą i dzieci i rodziców.

W piątek 19 maja o godz. 19.00 spowiedź dzieci, rodz­iców, chrzest­nych i wszys­t­kich bliskich.

2.W piątek rozpoczy­namy Nowennę przed Uroczys­toś­cią Zesła­nia Ducha Świętego. Nowenna będzie bezpośred­nio po nabożeńst­wie majowym.

3.Bóg zapłać za wszys­tkie ofi­ary składane na potrzeby parafii na tacę czy indywidualnie.

4.Dziękuję Panu Tomas­zowi Białową­sowi za koszenia trawy na cmentarzu.

5.Na sobotę 20 maja na godz. 10.00 zapraszam panów z pod­kaszarkami, aby wykosić trawę na cmen­tarzu tam gdzie nie dojechała duża kosiarka. Komu nie pasuje ten ter­min to zapraszam indywidualnie.

6.W sobotę 20 maja w Żmudzi odbędzie się IX Zlot moto­cyk­lowy. Rozpoczę­cie o godz. 10.00. Szczegóły na plakacie.

7.Poświęcenie pól:

- poniedzi­ałek 15 maja godz. 19.00 Roz­toka, Kol. Roz­toka /​w Roz­toce w świetlicy/​godz. 19.45 Bielin

- wtorek 16 maja godz. 19.15 Kol. Pobołow­ice /​przy kapliczce/

- środa 17 maja godz. 19.00 Ksaw­erów, godz. 19.45 Puszcza

8. Wczo­raj odbył się pogrzeb śp. Mar­i­anny Antczak /​Wieczny odpoczynek…/

Niech Boże bło­gosław­ieństwo umocni nas w przeży­ciu kole­jnego tygodnia.