• kosciol www
  • DSC 0234
  • DSC 0120
  • DSC 0117
  • IMG 3500
  • IMG 3449
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»Ogłoszenia dusz­paster­skie

Ogłoszenia duszpasterskie

V NIEDZIELA WIELKA­NOCNA 7 maja 2023 r.

1.Serdecznie zapraszam na nabożeństwa majowe codzi­en­nie o 17.40, a w niedziele – dzisiaj po każdej mszy św., a w przyszłym tygod­niu o godz. 11.15. Czci­jmy naszą Matkę Maryję śpiewem litanii loretańskiej.

2.Dziękuję za udział w Uroczys­toś­ci­ach ku czci Matki Bożej Królowej Pol­ski, ku uczcze­niu rocznicy Kon­sty­tucji i wysłuchanie kon­certu. Dziękuję za wywiesze­nie biało-​czerwonych flag.

3.W sobotę 13 maja rozpoczy­namy nabożeństwa fatim­skie. O godz. 17.15 odmówimy różaniec, następ­nie będzie nabożeństwo majowe i msza święta.

4.Bóg zapłać za wszys­tkie ofi­ary składane na potrzeby parafii za dzisiejszą tacę inwestycyjną.

5.Od poniedzi­ałku rozpoczy­namy mod­l­itwę o urodzaje i dobrą pogodę.

Poniedzi­ałek 8 maja – 19.00 Dryszczów; 19.45 Stanisławów

Wtorek 9 maja – 19.00 Dębowy Las; 19.45 Wołkowiany

Środa 10 maja – 19.00 Annopol; 19.45 Syczów

Czwartek 12 maja – 19.00 Kaz­imierówka; 19.45 Lipinki

6.W przyszłym tygod­niu pozostałe miejs­cowości. /​poniedzi­ałek 15 maja – Roz­toka, Kol. Roz­toka i Bielin; wtorek 16 maja - Kol. Pobołow­ice; środa 17 maja – Ksaw­erów i Puszcza i poniedzi­ałek 22 maja – Kol. Klesztów i Klesztów. /​w razie konieczności plan może ulec zmianom/

7.Prasa katolicka