• IMG 3500
  • IMG 3336
  • IMG 3449
  • IMG 3440
  • IMG 3418
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»Ogłoszenia dusz­paster­skie

Ogłoszenia duszpasterskie

WNIEBOW­STĄPI­E­NIE PAŃSKIE 21 maja 2023 r.

1.Dzisiaj w naszej parafii 11 dzieci przys­tąpiło do I Komu­nii Świętej. Oga­r­ni­amy wdz­ięczną mod­l­itwą dzieci, rodz­iców i życzymy pięknej przy­jaźni z Panem Jezusem przez całe życie.

2.Od jutra Biały Tydzień. W środę piel­grzy­mu­jemy do Matki Bożej w Krasnobrodzie.

3.W czwartek 26 maja Dzień Matki. Pamię­ta­jmy o tych, dzięki którym przys­zliśmy na świat.

4.Rozpoczęliśmy ostatni tydzień okresu wielka­noc­nego. Przez nowennę przy­go­towu­jemy się do Dnia Pięćdziesiąt­nicy – Zesła­nia Ducha Świętego. Nowennę odmaw­iamy codzi­en­nie po nabożeńst­wie majowym.

5.W przyszłą niedzielę Uroczys­tość Zesła­nia Ducha Świętego, która kończy okres wielkanocny.

6.Przypominam i zachę­cam do sko­rzys­ta­nia z sakra­mentu pokuty i pojed­na­nia – tym którzy tego jeszcze nie uczynili - by wypełnić obow­iązek spowiedzi i komu­nii św. wielkanocnej.

7.Poświęcenia pól w poniedzi­ałek 22 maja godz. 19.00 Klesztów i Kol. Klesztów.

8.Dziękuję rodz­i­com dzieci I komu­ni­jnych za porządki w koś­ciele i wokół koś­cioła. Dziękuję również wszys­tkim, którzy kosili trawę na cmentarzu.

Niech Boże bło­gosław­ieństwo umocni nas w przeży­ciu ostat­niego tygod­nia wielkanocnego.