• IMG 3500
  • IMG 3336
  • IMG 3449
  • IMG 3440
  • IMG 3418
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»Ogłoszenia dusz­paster­skie

Ogłoszenia duszpasterskie

XXIX Niedziela zwykła

17 października 2021 r.

1.Zapraszam wszys­t­kich na nabożeństwa różań­cowe w dni powszed­nie o 16.30, a w niedziele o godz. 11.00. W mod­l­itwie różań­cowej w tym tygod­niu pole­camy mieszkańców:

w poniedzi­ałek Ksawerowa

we wtorek Kazimierówki

w środę Lipinek

w czwartek mod­limy się za wszys­tkie rodziny w parafii

w piątek za dzieci i młodzież

w sobotę za chorych i cierpiących

2.Gdyby do kogoś nie dotarły kartki wypominkowe to są przy­go­towane na bocznych ołtarzach i przy wyjś­ciu z koś­cioła. Po wyp­isa­niu imion można je składać albo w zakrys­tii albo w wyz­nac­zony dzień. Proszę o czytelne pisanie.

3.Bóg zapłać za składane ofi­ary na tacę czy indy­wid­u­al­nie. Ostat­nio złożono 100 zł. Bóg zapłać. W przyszłą niedzielę zbierzemy tacę inwestycyjną.

4.W czwartek odbył się pogrzeb śp. Wacława Głaza z Lip­inek. Pomódlmy się o jego zbawienie.

5.Do naby­cia prasa katolicka.

6.Niech Bożę bło­gosław­ieństwo uzdolni nas do służby w naszej codzienności.