• IMG 3500
  • IMG 3336
  • IMG 3449
  • IMG 3440
  • IMG 3418
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»Ogłoszenia dusz­paster­skie

Ogłoszenia duszpasterskie

Ogłoszenia dusz­paster­skie IV NIEDZIELA WIELKA­NOCNA 30 kwiet­nia 2023 r.

1.Dzisiejsza 4 niedziela wielka­nocna to Niedziela Dobrego Pasterza, która rozpoczyna Tydzień mod­l­itwy o powoła­nia do kapłaństwa i życia konsekrowanego.

2.Jutro rozpoczy­namy nowy miesiąc — maj. To czas kiedy w sposób szczególny odd­a­jemy cześć Matce Bożej śpiewa­jąc litanię Lore­tańską ku Jej czci w koś­ciele czy przy­drożnych krzyżach i kapliczkach.

3.W koś­ciele nabożeństwa majowe w dni powszed­nie –zasad­niczo– o godz. 17.40, a w najbliższą I niedzielę miesiąca po każdej mszy św.

4.Proszę o uporząd­kowanie przy­drożnych krzyży i dziękuję za już zro­bione porządki przy krzyżach.

5.We wtorek 2 maja Dzień Flagi RP. Wywieśmy nar­o­dowe barwy przy naszych domach.

6.W środę Uroczys­tość Najświęt­szej Maryi Panny Królowej Pol­ski oraz rocznica uch­wale­nia Kon­sty­tucji 3 maja/​232/​. Msza święta za Ojczyznę i w intencji strażaków o godz. 9.00. Świę­towanie rozpoczniemy o godz. 8.45 złoże­niem przy naszym pom­niku kwiatów i odśpiewaniem hymnu nar­o­dowego. A po mszy świętej zapraszam na kon­cert pieśni patri­o­ty­cznych w wyko­na­niu Zespołu zGRAny Band.

7.W tym tygod­niu I czwartek, piątek i sob­ota miesiąca.

8.W I piątek wiz­yta u chorych od godz. 9.00.

9.Spotkanie kandy­datów do bierz­mowa­nia w piątek 5 maja godz. 19.00

10.Zostało zain­stalowane nowe nagłośnie­nie w koś­ciele. Dziękuję P. Arka­dius­zowi Cichos­zowi ze Żmudzi za pomoc w instalacji.

11.Przyszła niedziela to pier­wsza niedziela miesiąca – zbierzemy tacę inwestycyjną.

12.Od poniedzi­ałku przyszłego tygod­nia tj. 8 maja rozpoczniemy mod­l­itwę o urodzaje i dobrą pogodę.

Poniedzi­ałek 8 maja – 19.00 Dryszczów; 19.45 Stanisławów

Wtorek 9 maja – 19.00 Dębowy Las; 19.45 Wołkowiany

Środa 10 maja – 19.00 Annopol, 19.45 Syczów

Czwartek 11 maja – 19.00 Kaz­imierówka; 19.45 Lipinki

13​.Do naby­cia prasa katolicka.