• IMG 3500
  • IMG 3336
  • IMG 3449
  • IMG 3440
  • IMG 3418
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»Ogłoszenia dusz­paster­skie

Ogłoszenia duszpasterskie

4 Niedziela Wielkiego Postu

19 marca 2023 r.

1.Jutro przeży­wamy Uroczys­tość ku czci św. Józefa. To nasza Uroczys­tość odpus­towa. Serdecznie zapraszam na mszę świętą Odpus­tową na godz. 12.00. O godz. 11.30 nabożeństwo ku czci św. Józefa.

2.W zakrys­tii można nabyć baranka paschal­nego oraz świecę paschalną na stół wielkanocny.

3.Można przynosić stare palmy, które zostaną spalone w Wig­ilię Paschalną. Składamy je do pudełka w przed­sionku kościoła.

4.W tym roku w Wielką Sobotę, aby Pan Jezus nie pozostawał sam w Najświęt­szym Sakra­men­cie będzie można zapisać się na ado­rację w godz­i­nach od 9.30 do 15.30. Zmi­ana w czuwa­niu co 30 minut. Zapisy w zakrystii.

5.Wizyta u chorych ze spowiedzią i Komu­nią św. wielka­nocną będzie w poniedzi­ałek 3 kwiet­nia od godz. 9.00. Proszę o zgłaszanie takich osób.

6.Spotkanie dla kandy­datów do bierz­mowa­nia w piątek 24 marca o godz. 18.15. Grupa II /​proszę przynieść Pismo Święte/.

7.W sobotę będziemy przeży­wali Uroczys­tość Zwias­towa­nia Pańskiego. Msza święta o godz. 18.00. Tego dnia oraz w niedzielę 26 marca pod­czas mszy św. o godz. 11.30 będzie można włączyć się w Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Deklaracje są wyłożone na bocznych ołtarzach i przy wyjś­ciu z kościoła.

8.Zapowiedzi przedślubne: Zbig­niew Grzeszkiewicz z Kaz­imierzówki par. tute­jszej i Natalia Szynkaruk z Chełma z parafii Chrys­tusa Odkupiciela zap. I.

9.Jak co roku z nas­taniem wiosny zro­bimy porządki przy koś­ciele i na cmen­tarzu. Zapraszam w sobotę 25 marca na godz. 12.00 Na cmen­tarzu porządki robią mieszkańcy: Kol. Klesztów /​ul. Leśna, łączna, Spacerowa, Połud­niowa Polna, Krzywa/​i Puszcza, a przy koś­ciele mieszkańcy Wołkowian i Dębowego Lasu.

10.W piątek odbył się pogrzeb ks. Zbig­niewa Cholewy, który wielokrot­nie posługi­wał w naszej parafii, szczegól­nie pod­czas choroby i po śmierci ks. Jacka. /​Wieczny odpoczynek…/