• IMG 3500
  • IMG 3336
  • IMG 3449
  • IMG 3440
  • IMG 3418
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»Ogłoszenia dusz­paster­skie

Ogłoszenia duszpasterskie

3 Niedziela Wielkiego Postu

12 marca 2023 r.

1.W tym roku Uroczys­tość św. Józefa przy­pada w IV niedzielę Wielkiego Postu w związku z tym litur­giczne wspom­nie­nie będziemy przeży­wali w poniedzi­ałek 20 marca. To nasza Uroczys­tość odpus­towa. Serdecznie zapraszam na mszę świętą Odpus­tową na godz. 12.00. O godz. 11.30 nabożeństwo ku czci św. Józefa.

2.W zakrys­tii można nabyć baranka paschal­nego oraz świecę paschalną na stół wielkanocny.

3.W poniedzi­ałek 13 marca przy­pada 10 rocznica wyboru na Stolicę Piotrową papieża Fran­ciszka. Pole­ca­jmy jego posługę Bożej Opatrzności.

4.Od przyszłej niedzieli można przynosić stare palmy, które zostaną spalone w Wig­ilię Paschalną. Składamy je do pudełka w przed­sionku kościoła.

5.W tym roku w Wielką Sobotę, aby Pan Jezus nie pozostawał sam w Najświęt­szym Sakra­men­cie będzie można zapisać się na ado­rację w godz­i­nach od 9.30 do 15.30. Zmi­ana w czuwa­niu co 30 minut. Zapisy od dziś w zakrystii.

6.Bóg zapłać za ofi­ary składane na sem­i­nar­ium, misje, jako jał­mużna czy na potrzeby parafii. Ostat­nia taca inwest­y­cyjna wyniosła 1244 zł.

7.Spotkanie dla kandy­datów do bierz­mowa­nia w piątek 17 marca o godz. 18.30. Grupa I /​proszę przynieść Pismo Święte/.