• IMG 3500
  • IMG 3336
  • IMG 3449
  • IMG 3440
  • IMG 3418
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»Ogłoszenia dusz­paster­skie

Ogłoszenia duszpasterskie

UROCZYS­TOŚĆ NAJŚWIĘT­SZEJ TRÓJCY 26 maja 2024 r.

W tym tygod­niu w liturgii obchodz­imy:: w ŚRODĘ ŚW. Urszuli Ledó­chowskiej, wsp, we czwartek Uroczys­tość Najświęt­szego Ciała i Krwi Chrys­tusa – Boże Ciało — uroczys­tość, w piątek Naw­iedze­nie NMP – święto, w sobotę św. Justyna wspom.

1.Przeżywamy dzisiaj Uroczys­tość Najświęt­szej Trójcy.

2.We wtorek po raz XXVII odbędzie się Powia­towy Bieg Niepodległości im. ks. Stanisława Wawrzyszuka. Miejsce: Dębowy Las, godz. 10.00.

3.We czwartek Uroczys­tość Bożego Ciała. Dla przy­pom­nienia, ołtarze w tym roku przy­go­towują mieszkańcy :

I Dębowy Las /​krzyż od Wołkowian/

II Klesztów/​przy pos­esji PP. Bureciów

III Stanisławów/​przy zbiegu ulic Koś­ciel­nej i Spacerowej/

IV Dryszczów /​przy kościele/

4.Strażaków proszę o obsługę pro¬cesji. Proszę też o udział dzieci, szczegól­nie dziew­czynek syp­ią­cych kwiaty /​można przynieść zer­wane kwiaty/ …/

5.W Boże Ciało w Chełmie w Kumowej Dolinie odbędzie się Kon­cert Chwały. Start o godz. 19.00. Orga­ni­za­torzy serdecznie zapraszają.

6. Dziękuję za pomoc w kosze­niu trawy Pawłowi Bieli, Mar­i­anowi Źróbek oraz Kon­rad­owi i Teodozji Jaroszyńskim.

7.8 czer­wca w Żmudzi odbędzie się zlot moto­cyk­lowy. Wszys­t­kich miłośników jed­nośladów zaprasza ks. pro­boszcz Artur. Rozpoczę­cie o godz. 10.00 Mszą świętą w intencji uczestników.

8.Zapraszam na spotkanie Radę Parafi­alną w niedzielę 9 czer­wca po mszy św. z godz. 11.30.

9.„Tornister pełen uśmiechów” akcja Car­i­tas – zbiórka ple­caków i artykułów szkol­nych dla dzieci w Afryce. /​koniec zbiórki 23 czer­wca 2024 r./ W/​w rzeczy można przynosić do zakrystii.

10.Bóg zapłać za ofi­ary składane na potrzeby parafii. Ostat­nio złożono bez­imi­en­nie 100 i 200 zło­tych. Przyszła niedziela to I niedziela miesiąca, zbierzemy tacę inwestycyjną.