• IMG 3500
  • IMG 3336
  • IMG 3449
  • IMG 3440
  • IMG 3418
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»Ogłoszenia dusz­paster­skie

Ogłoszenia duszpasterskie

UROCZYS­TOŚĆ ZESŁA­NIA DUCHA ŚWIĘTEGO 28 maja 2023 r.

1. Przeży­wamy dzisiaj Uroczys­tość Zesła­nia Ducha Świętego, Dzień Pięćdziesiąt­nicy, która kończy czas wielkanocny.

2. Jutro święto Najświęt­szej Maryi Panny Matki Koś­cioła. Msza święta o godz. 8.30 i 10.00 /​w kaplicy/​. Nabożeństwo majowe będzie o godz. 8.00. Na Odpust do Brzeźna zaprasza ks. Marek na godz. 11.00.

3. W środę 31 maja o godz. 8.00 w Dębowym Lesie rozpocznie się Bieg Niepodległości im. ks. Stanisława Wawrzyszuka.

4. W czwartek 1 czer­wca o godz. 16.30 grupa młodzieży z naszej parafii przyjmie z rąk ks. biskupa Adama Baba dar Ducha Świętego w sakra­men­cie Bierzmowania.

5. W tym tygod­niu I czwartek, piątek i sob­ota miesiąca. Spowiedź w piątek od godz. 17.15. O godz. 17.45 Nabożeństwo czer­w­cowe i o godz. 18.00 msza św. /​nabożeństwa czer­w­cowe w piątki o godz. 17.40. /

5a. W sobotę nabożeństwo rozpoczniemy o godz. 17.15.

6. Powoli przy­go­towu­jemy się do Uroczys­tości Bożego Ciała. O przy­go­towanie ołtarzy w tym roku proszę :

I Annopol
II Klesztów
III Wołkowiany
IV Roztoka

- Strażaków proszę o obsługę pro­cesji.
- Zapraszam również dziew­czynki do sypa­nia kwiatków. Próba w przyszłą niedzielę 4 czer­wca po mszy św. z godz. 11.30.

7. Msza św. roczni­cowa I Komu­nii świętej dzieci z klasy IV będzie 11 czer­wca o godz. 11.30. Spotkanie i spowiedź dla dzieci i blis­kich w piątek 2 czer­wca o godz. 16.30.

8. Zachę­cam do czy­ta­nia prasy katolick­iej. Niedziela wydała kwartal­nik „Mag­a­zyn” – Koś­ciół, dziedz­ictwo Ojczyzna w cenie 15 zł.

9. Wczo­raj odbył się pogrzeb Józefa Kupracza z Roz­toki. /​Wieczny odpoczynek/