• IMG 3500
  • IMG 3336
  • IMG 3449
  • IMG 3440
  • IMG 3418
Jesteś tutaj:Start»Intencje»Intencje mszalne

Intencje mszalne

30 kwiet­nia – 7 maja 2023

4 Niedziela Wielka­nocy 30 kwietnia

8.30 ++ Grzy­wnów: Stanisław, Agnieszka i Antoni

10.00 + Zbig­niew Pąk, Piotr i Karolina Bron­iccy, Czesława i Józef Kubów,

Bro­nisława i Adam Pąk /​od rodziny Pałków/

11.30 + Wanda Gut, Olga Gut, Roza­lia Wasiuk

Poniedzi­ałek 1 maja,

17.40 Nabożeństwo majowe

18.00 + Sabina Urbańska /r./ ++ Urbańs­kich i Raczyńskich

Wtorek 2 maja, św. Atanazego DZIEŃ FLAGI RP

17.30 + Jan­ina Kończak /​30 dz po śm./

Nabożeństwo majowe

18.00 + Janusz Lalik /​od rodziny Kubów/

Środa 3 maja, Najświęt­szej Maryi Panny Królowej Polski

8.40 pod­niesie­nie Flagi RP i Hymn Państ­wowy – przy Pom­niku Niepodległości

9.00 Msza Święta za Ojczyznę i Strażaków poprzed­zona Litanią Loretańska

do NMP

Czwartek 4 maja św. Flo­ri­ana, I Czwartek miesiąca

17.40 Nabożeństwo majowe

18.00 + Andrzej Kijańczuk /​10 mc/

Piątek 5 maja, I piątek miesiąca

17.30 Nabożeństwo majowe, spowiedź

18.00 + Koronkowa

18.30 + Jan­ina Daniel ++ Danielów i Olchowskich

Sob­ota 6 maja, św. Fil­ipa i Jakuba, święto, I sob­ota miesiąca

17.15 Nabożeństwo I soboty

18.00 Wyna­gradza­jąca Niepokalanemu Sercu Maryi; za Rodz­inę Karmelitańską

w naszej parafii

Nabożeństwo majowe

Niedziela 7 maja, 5 Niedziela wielkanocna

8.30 ++ Siatków, Alek­sander Wiel­gus ++ Wielgusów

10.00 ++ Janiczuków

11.30 + Euge­nia, Bro­nisław, Edward, Zenon, Jan, Ste­fan, Euge­niusz ++ Popek

Więcej w tej kat­e­gorii: « Intencje mszalne Intencje mszalne »