• kosciol www
  • DSC 0234
  • DSC 0120
  • DSC 0117
  • IMG 3500
  • IMG 3449
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»Ogłoszenia dusz­paster­skie

Ogłoszenia duszpasterskie

X niedziela zwykła

9 CZER­WCA 2024 r.

W tym tygod­niu w liturgii wspom­i­namy: we wtorek św. Barn­abę męczen­nika, w środę bł. męczen­ników Władysława Gorala bpa, Kaz­imierza Gostyńskiego, Stanisława Mysakowskiego, Antoniego Zaw­is­towskiego, we czwartek św. Antoniego z Padwy, w piątek bł. Michała Kozala bpa. męczennika.

1. Dziękuję wszys­tkim za udział w zakończe­niu Oktawy Bożego Ciała i za przy­go­towanie ołtarzy.

2. Za tydzień w niedzielę 16 czer­wca z racji Odpustu w kapl­icy zmi­ana porządku mszy św. W koś­ciele o godz. 8.30 i 10.00, a w kapl­icy o godz. 12.00.

3. Również za tydzień w niedzielę 16 czer­wca po mszy świętej z godz. 10.00 spotkanie rodz­iców i dzieci, które w przyszłym roku będą chci­ały przys­tąpić do I Komu­nii Świętej.

4. Od niedzieli 30 czer­wca oraz w lipcu i sierp­niu zmi­ana godzin spra­wowa­nia mszy świę­tych w niedziele:

- w kapl­icy msza święta niedzielna w sobotę o godz. 19.00

- w koś­ciele msze święte o godz. 9.00 i 12.00.

5. Bóg zapłać Mateuszowi Kubów i Mateuszowi Grzy­wnie za pomoc w usunię­ciu zła­manego konara z drzewa na pod­wórku za plebanią. /…/

6. Bóg zapłać za składane ofi­ary na potrzeby parafii. Za dzisiejszą tacę na seminarium.

7. Prasa katolicka /​nowy nr Goś­cia niedziel­nego extra/.

8. Komu­nikat Arcybiskupa /…/