• IMG 3500
  • IMG 3336
  • IMG 3449
  • IMG 3440
  • IMG 3418
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»Wniebow­stąpi­e­nie Pańskie 28 maja 2017 r.

Wniebow­stąpi­e­nie Pańskie 28 maja 2017 r.

1. Zapraszam na majówki do środy po mszy o 18,00 .
2. Poświęce­nie pól
Poniedzi­ałek – 17.00 – Puszcza
19.00– Ksaw­erów

Wtorek — 17.00 – Kol. Klesztów

3. Za tydzień przeży­wać będziemy Uroczys­tość Zesła­nia Ducha Świętego. W tym dniu zbiórka do puszki na Świą­tynię Opa­trzności Bożej.

4. W I Piątek spowiedź przed mszą św. o 18.00

5. Wpłynęły 3 ofi­ary na remont Koś­cioła po 100 zł. jedna od strażaków z Dryszc­zowa.

6. Do sakra­mentu małżeństwa przy­go­towują się: Pąk Paweł Kawaler z Dryszc­zowa Syl­wia Patkowska Panna z par. Kumów