• IMG 3500
  • IMG 3336
  • IMG 3449
  • IMG 3440
  • IMG 3418
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia»13 marca 2016 r. — V Niedziela Wielkiego Postu

13 marca 2016 r. — V Niedziela Wielkiego Postu

1. We czwartek rozpoczniemy rekolekcje wielko­postne w naszej parafii. Rekolekcje poprowadzi ks. Cezary Ścisłowski.

2. Dzisiaj po każdej mszy zbiórka do puszki na deko­rację Bożego Grobu.

3. W sobotę Uroczys­tość odpus­towa w naszej parafii ku czci Św. Józefa i zakończe­nie rekolekcji. Suma odpus­towa o godz. 12.00.

4. Do jutra zbiórka trwałej żywności dla Polaków z Kowla.

5. Za tydzień przeży­wać będziemy Niedzielę Pal­mową, pamiątkę wjazdu Jezusa do Jero­zolimy. Rozpoczniemy Wielki Tydzień. Do Chełma udamy się z młodzieżą na 15.00 na pro­cesję z pal­mami a następ­nie uczest­niczyć będziemy we mszy św. z ks. Bisku­pem.

6. Za tydzień po mszy o 12 tej spotkanie z dziećmi przy­go­towu­ją­cymi się do I Komu­nii.

7. Zachę­cam do lek­tury prasy katolickiej.